Indienen WOO-verzoek

Wet open overheid (Woo)
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) deels ingegaan. De Woo volgt de Wet openbaarheid van bestuur op.

Als gemeente willen we laten zien wat we doen en waarom. Daarom maken we veel informatie openbaar. Op grond van de Woo mag u om openbaarmaking van informatie vragen en dit gaat over alle publieke taken van de gemeente Woudenberg. Dit kunt u opvragen door middel van een Woo-verzoek. Met dit verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

Openbare informatie
Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar.
De besluiten van het college worden opgenomen in openbare besluitenlijsten, die gepubliceerd worden op de website van de gemeente Woudenberg. De raadsstukken worden daar ook gepubliceerd. Aanvragen voor vergunningen worden gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Bestemmingsplannen van de gemeente Woudenberg kunt u inzien via de website Ruimtelijke plannen.

Opvragen van informatie
Een verzoek om informatie kan per post of per e-mail worden ingediend: Vermeld daarbij het onderwerp ‘Woo-verzoek’.

  • Per post: het verzoek stuurt u aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.
  • Per e-mail: het verzoek stuurt u aan het College van burgemeester en wethouders via info@woudenberg.nl

Na indiening van het Woo-verzoek stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging. Als er vragen zijn over het Woo-verzoek, neemt de Woo-functionaris binnen twee weken contact met u op.

Afhandeltermijn
De gemeente heeft vier weken de tijd om een beslissing te nemen op uw verzoek. Deze termijn kan met twee weken verlengd worden als dat nodig is. U ontvangt hierover dan een bericht.

Voor meer informatie en vragen over de Woo, kunt u met onze Woo-contactpersoon benaderen via info@woudenberg.nl