Project bijenbloemen

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen gaat de gemeente Woudenberg op woensdag 13 april 21 stukken gemeentegrond inzaaien met een insectenvriendelijk zaadmengsel van bloemen, dat naast bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Zij doen dit samen met de Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg en de Stichting Duurzaam Woudenberg. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Hiermee  kunnen zij een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit.

Aanmelden

Inwoners die willen meedoen met inzaaien kunnen zich tot 12 april aanmelden door een e-mail te sturen naar t.dernison@woudenberg.nl. (Graag ook uw adres vermelden.) Verzamelen voor het Cultuurhuis met de fiets. We fietsen de locaties samen af.

Waar gaan we zaaien?

Kaartje bijenlinten 2022 (pdf, 2 MB)

Westerwoud
Begraafplaats
Ecologie bij Westerwoud
Rotonde Geerensteinselaan
Naast pad voetbalveld
Langs vijver de bron
Speeltuin Jacobshoeve erf
Kerk bij Frans Halslaan/Wielewaal
Jan Steenlaan
Van Rijningenpark
Frans Halslaan parkeerplaats
Europaweg, zijstraat bij Brandweer
De Voorhof
Parkeerplaats Paulus Potterlaan
Bij Rotonde Europalaan
Nico Bergsteinweg, doorsteek met Kastanjelaan
Park Veldschans
De Schans (Het Cultuurhuis)

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig  en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven. Met het verbeteren van de biodiversiteit voor de vliegende insecten verbeteren we gelijk ook de vogelstand.

In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepubliceerd. Hierin worden overheden, bedrijven en inwoners verzocht om samen natuurverlies om te buigen naar herstel. Meer informatie over acties om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren staan op www.nederlandzoemt.nl. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

Belang van  bijen
Naast honingbijen zijn ook wilde bijen en andere bestuivende insecten noodzakelijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen en 87% van onze wilde planten en bloemen heeft bestuiving door insecten nodig. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen door verlies aan leefgebied en door gebrek aan voedsel en nestgelegenheid Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Monoculturen met pesticiden en kunstmest, afbraak van omliggende natuur,  gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen veroorzaken massale bijensterfte. De helft van alle 359 soorten in ons land  is aan het verdwijnen..

Insecten zijn ook het voornaamste voedsel van veel vogels en kikkers. We kennen al het beeld van minder weidevogels zoals zwaluw en kiekendief. Als we zo doorgaan krijgen we straks een wereld zonder bijen en vlinders, onze kinderen zullen geen bloemenweides meer zien of getjilp van vogels horen. We kunnen hieraan wel degelijk, ook als burgers in Woudenberg, iets doen. Schrijf u daarom in om mee te doen met onze ‘zaaidag’.