Project bijenbloemen

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen gingen we op woensdag 10 april een aantal stukken gemeentegrond inzaaien met een insectenvriendelijk bloemenmengsel. Hiermee trekken we naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders aan. We doen dit samen met Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg. Samen leveren we een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit in ons dorp.

Volop bloemen voor bijen, hommels en vlinders in Woudenberg! Tijdens het project Bijenbloemen en verschillende projecten van Groen aan de Buurt zijn half april 19 locaties in Woudenberg ingezaaid met een bijenmengsel. Het resultaat een bloemenpracht met veel insecten die druk bezig zijn om voedsel te verzamelen.