Concept beleidskader Sociaal Domein 2019-2022

Inwoners van Woudenberg kunnen zichzelf redden, doen naar vermogen mee en voelen zich op hun plek. Kinderen groeien veilig en gezond op. Dit is de samenleving waar we hard aan werken. In het nieuwe integrale beleidskader Sociaal Domein staat de transformatie centraal. Deze willen we bereiken door meer in te zetten op preventie, doorontwikkeling van de basisvoorzieningen en integrale, lokale en passende zorg. Dit moet ertoe bijdragen dat er ook in de toekomst kwalitatief goede zorg kan worden verleend. En dat deze ook betaalbaar is en blijft.

Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen met het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022. Het beleidskader geeft de koers op hoofdlijnen weer, waarna de concrete uitwerking volgt in het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Uw reactie verwerken we in de definitieve versie van het beleidskader dat in februari 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Reageren op het document kan t/m 10 december 2018 door een e-mail te sturen naar info@woudenberg.nl.

Download het beleidskader Sociaal Domein