Onroerende zaakbelasting

Omschrijving

Tarief
Eigenaar woning0,1152% van de WOZ-waarde
Eigenaar niet-woning0,1721% van de WOZ-waarde
Gebruiker niet-woning0,1382% van de WOZ-waarde