Rioolheffing (eigendom en gebruik)

OmschrijvingTarief
Rioolheffing eigenaar woning of niet-woning€ 144,14 per jaar
Rioolheffing gebruiker woning of niet-woning (t/m 374m3 afvalwater)€   72,04 per jaar