Hoofd accordeon

Verhoogde WOZ-waarde en OZB

De WOZ-waarde en daardoor de ontroerendezakenbelasting (OZB) is voor verschillende Woudenbergers hoger uitgevallen dan verwacht. In een FAQ krijgt u antwoordt op uw vragen. 

Lees hier de veelgestelde vragen