Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan staat welke functies op welke locatie of plek zijn toegestaan.
  • Deze functie kan bijvoorbeeld het bouwen, maar ook het gebruiken zoals wonen, werken, groen of verkeer zijn.
  • Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart (verbeelding) en regels, Ook de regels die gelden voor de beschreven functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte of maximum bebouwingspercentage.
  • De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien/wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid, het kan ook op basis van een verzoek.
  • bestemmingsplannen bekijkt u op de website ruimtelijkeplannen.nl en hierbij kan gezocht worden op adres of op het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ via het invullen van de naam van het bestemmingsplan.