Bodemsanering

Bij een bodemsanering wordt de bodem schoongemaakt. Voor een bodemsanering is goedkeuring van de RUD Utrecht nodig. Dit gaat volgens verschillende wettelijke procedures. Voor eenvoudige, kortlopende en gelijksoortige saneringen is er het Besluit Uniforme Saneringen. Daarnaast zijn er wettelijke procedures voor een Saneringsplan en voor het saneren van een bedrijfsterrein. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de RUD Utrecht.

Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet u de juiste wettelijke procedure volgen op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast hebt u ook andere verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u op de website Voordat u begint met bodemsaneren.

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart
De gemeenteraad van Woudenberg heeft op 24 september 2020 de Nota Bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart vastgesteld.
In de nota bodembeheer beschrijft de gemeente Woudenberg hoe zij omgaat met hergebruik van grond en bagger.
De Bodemkwaliteitskaart is hierbij een hulpmiddel en geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem in Woudenberg. Hiermee wil de gemeente de mogelijkheden om grond opnieuw te gebruiken vergroten. Zo wordt grondverzet goedkoper en duurzamer. Goedkoper omdat grond hergebruikt kan worden en er bijvoorbeeld geen bodemonderzoek gedaan hoeft te worden bij bouwprojecten. En duurzamer omdat er een goede balans is tussen het beschermen van de bodem en zijn gebruikers en het nuttig hergebruiken van grond.

U vindt de documenten hieronder.

Nota bodembeheer (pdf, 6 MB)
Bodem Kwaliteitskaart (pdf, 8 MB)