Financiële stukken

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer de Kadernota voor het daaropvolgende jaar vast. In de Kadernota worden de ambities van het gemeentebestuur en nieuwe ontwikkelingen vertaalt in een (financieel) meerjarenperspectief.

Op deze pagina staan zowel de financiële stukken als de persberichten en de infographic. 

Kadernota 2020-2023 (pdf, 2,09 MB) Jaarrekening 2018 (pdf, 7,76 MB)