Melding brandveilig gebruik

  • In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels om de brandveiligheid te garanderen.
  • Als eigenaar of uitbater van zo’n gebouw heeft u daarom soms een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.
  • Het gaat dan bijvoorbeeld om een hotel, verpleeghuis, een school of een kamerverhuurpand.
  • Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende doelen. Soms kunt u volstaan met een melding en heeft u geen vergunning nodig. Het is daarom handig om eerst met de brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) te overleggen.

U heeft een vergunning nodig voor:

  • Aanbieden van nachtverblijf aan meer dan 10 personen (hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis);
  • Aanbieden van dagverblijf aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar (basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang);
  • Aanbieden van dagverblijf aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

U hoeft alleen een melding te doen:

  • Wanneer u in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (met uitzondering van woningen woongebouwen);
  • Wanneer u een woning kamergewijs gaat verhuren aan 5 of meer personen
  • Wanneer u door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit kunt voldoen.

Voor het aanvragen en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

Direct naar omgevingsloket