Melding brandveilig gebruik

  • In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels om de brandveiligheid te garanderen.
  • Als eigenaar of uitbater van zo’n gebouw heeft u daarom soms een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.
  • Het gaat dan bijvoorbeeld om een hotel, verpleeghuis, een school of een kamerverhuurpand.
  • Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende doelen. Soms kunt u volstaan met een melding en heeft u geen vergunning nodig. Het is daarom handig om eerst met de brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) te overleggen.