Op- of inrit aanleggen omgevingsvergunning

 • U beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein en u wilt een oprit aanleggen of een bestaande oprit veranderen?  
 • U heeft een omgevingsvergunning nodig wanneer u:
  • een uitweg wilt maken naar de weg;
  • van de weg gebruik wilt maken voor uw uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
  • een bestaande uitweg naar de weg wilt veranderen.
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen op het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U kunt in het Omgevingsloket ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.
 • Als bedrijf of instelling kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. U regelt de eHerkenning via deze website.
 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? De gemeente helpt u graag op weg. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Loket Leefomgeving.
 • Tip: informeer uw buren
 • Tijdens uw verbouwing een container, kraan of ander object op de openbare weg plaatsen? Meld dit dan bij loket Leefomgeving.
Omgevingsloket Afspraak informatie omgevingsvergunning

Tarief

Deze kosten worden alleen in rekening gebracht indien de vergunning wordt verleend. 

Tarief  
Inritvergunning € 165,90

Om  toestemming te krijgen voor het aanleggen van een oprit is het van belang dat:

 • De oprit naast uw woning ligt;
 • De oprit niet tot hinder is voor het gebruik van de openbare weg
 • De oprit geen verlies van openbare parkeerplekken of groen oplevert;
 • De oprit past in het straatbeeld;
 • De oprit past binnen het geldende bestemmingsplan. 
 • Per woning is 1 oprit toegestaan, let wel een garage wordt meegerekend als oprit.

 

 • U vraagt een omgevingsvergunning voor een inrit aan bij het omgevingsloket.
 • Bij uw aanvraag voegt u een situatietekening op schaal,, met de afmetingen van de aansluiting op de openbare weg.
 • De Omgevingsdienst neemt uw aanvraag in behandeling nadat zij het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle benodigde bijlage hebben ontvangen.
 • De Omgevingsdienst beslist binnen acht weken. Deze termijn mag eenmalig worden verlengd met maximaal zes weken.
 • Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken. Wilt u iets dat in strijd is met een bestemmingsplan, neem dan eerst telefonisch contact op met Loket leefomgeving. Tijdens het overleg bespreekt u wat u wilt en welke procedure daarvoor nodig is.

Direct contact opnemen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.

Bekendmakingen en vergunningen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken