Sloopmelding

 • Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan moet u in de meeste gevallen een sloopmelding doen.
 • In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig.
 • Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden.
 • Voor een omgevingsvergunning betaalt u wel leges.

U doet een sloopmelding als:

 • bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
 • u asbest verwijdert bij de sloop.

Als het gaat om een gebouw van voor 1994 moet daar een asbestinventarisatierapport voor worden opgesteld. Een asbestinventarisatiebedrijf kan na inspectie zo’n rapport voor u opstellen. Kijk voor een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt op de website van Stichting Certificatie Asbest www.ascert.nl

U kunt volstaan met een sloopmelding zonder asbestinventarisatierapport, wanneer u particulier bent en u verwijdert:

 • niet meer dan 35m2 geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (golf)platen (geen dakleien);
 • niet meer dan 35 m2 asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking;
 • asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal.

U mag deze materialen zelf verwijderen en u mag het asbest inleveren bij de Milieustraat.

Let op: materiaal dat op asbest lijkt moet als asbest worden behandeld.

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • bij sloopwerkzaamheden aan een rijksmonument;
 • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

U hoeft niets te doen als:

 • als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt en als u bij de sloop geen asbest verwijdert;
 • als de sloopwerkzaamheden geen rijksmonument betreffen.
 • als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Let op: materiaal dat op asbest lijkt moet als asbest worden behandeld.

U doet een sloopmelding via het Omgevingsloket online (OLO). Dit moet u minimaal vier weken van te voren doen. Tegelijk met de sloopmelding moet u, indien nodig, het asbestinventarisatierapport indienen.

Vijf dagen in plaats van vier weken van tevoren:

 • als u als particulier maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende materialen, niet-gelijmde of asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal per perceel verwijdert, moet u de melding uiterlijk vijf dagen van tevoren doen;
 • bedrijven die in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw sloopwerkzaamheden uitvoeren. 

Brief met akkoord

U ontvangt een brief als uw sloopmelding akkoord is. Voor particulieren die zelf hun (asbesthoudende) sloopmateriaal naar de Milieustraat brengen geldt dat zij deze brief mee moeten nemen.

Direct naar omgevingsloket