Vergunningvrij bouwen

  • In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw  (ver)bouw(ing). U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • U kunt in het Omgevingsloket ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.
  • Komt uw bouwactiviteit niet voor in de vergunningcheck? Of wijkt u van de voorwaarden af? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Als u niet zeker weet of uw plannen binnen het bestemmingsplan vallen, kunt u de conceptaanvraag doen. U verzoekt dan het college om in principe medewerking te verlenen aan uw plannen.
  • Tijdens uw verbouwing een container, kraan of ander object op de openbare weg plaatsen? Meld dit dan bij loket Leefomgeving.
Ga naar het omgevingsloket

Meest voorkomende bouwwerkzaamheden

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning  vaak maar heel beperkt  bouwen. Voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw is een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bouwen in, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument.

Hieronder staan de meest voorkomende bouwwerken. Klik op de afbeelding voor meer informatie van de Rijksoverheid. Voor het onderdeel ‘aanbouw of bijgebouw’ kunt u hier het rekenblad in Excel (xlsx, 16.27 KB) downloaden om uit te rekenen wat u vergunningvrij kunt bouwen.