Vergunningvrij bouwen

 • In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw  (ver)bouw(ing). U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • U kunt in het Omgevingsloket ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.
 • Komt uw bouwactiviteit niet voor in de vergunningcheck? Of wijkt u van de voorwaarden af? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Als u niet zeker weet of uw plannen binnen het bestemmingsplan vallen, kunt u de conceptaanvraag doen. U verzoekt dan het college om in principe medewerking te verlenen aan uw plannen.
 • Tijdens uw verbouwing een container, kraan of ander object op de openbare weg plaatsen? Meld dit dan bij loket Leefomgeving.
Ga naar het omgevingsloket

Meest voorkomende bouwwerkzaamheden

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning  vaak maar heel beperkt  bouwen. Voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw is een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bouwen in, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument.

Hieronder staan de meest voorkomende bouwwerken. Klik op de afbeelding voor meer informatie van de Rijksoverheid. Voor het onderdeel ‘aanbouw of bijgebouw’ kunt u hier het rekenblad in Excel (xlsx, 16 KB) downloaden om uit te rekenen wat u vergunningvrij kunt bouwen.

Als u geen vergunning nodig heeft, moet u nog wel rekening houden met het volgende:

 • Bouwbesluit
  U moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierin staat aan welke bouwtechnische eisen een bouwwerk minimaal moet voldoen.
 • Bestemmingsplan
  Sommige vergunningvrije bouwwerken moeten aan het bestemmingsplan voldoen. In bijlage 2 van het Bor in artikel 3 is de lijst te vinden van bouwwerken waarvoor activiteit ‘bouwen’ geen omgevingsvergunning nodig is maar wel moet voldoen aan het bestemmingsplan.
 • Welstandseisen
  Een vergunningvrij bouwwerk hoeft in beginsel niet aan de welstandseisen te voldoen. Als uw vergunningvrije bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de welstandseisen, kan de gemeente echter toch ingrijpen. De excessenregeling staat vermeld in de welstandnota. 
 • Burenrecht
  Bij iedere verbouwing - vergunningvrij of vergunningplichtig - gelden de regels van het burenrecht.

De vergunningcheck via het Omgevingsloket is gratis. U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om de vergunningvrije mogelijkheden voor u uit te berekenen. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht van € 85. De legeskosten kunt u vinden  in de legesverordening. Wij hebben wel de volgende gegevens nodig van u nodig:

 • Uw plan
 • De locatie van uw plan
 • Maatvoering
 • En aanvullende informatie die relevant is aan uw verzoek

U kunt hiervoor een conceptaanvraag indienen via het omgevingsloket of door een e-mail te sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl

Komt uw bouwactiviteit niet voor in de vergunningcheck? Of wijkt u van de voorwaarden af? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.  Als u niet zeker weet of uw plannen binnen het bestemmingsplan vallen, kunt u de conceptaanvraag doen. U verzoekt dan het college om in principe medewerking te verlenen aan uw plannen.

 • Wilt u een bouwcontainer of bouwmaterialen (bijvoorbeeld stenen, hoogwerker, toiletunit, kraan of steiger) op de openbare weg of in de berm plaatsen? U moet het in ieder geval melden bij loket Leefomgeving. De melding kunt u mailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.
 • Voor het plaatsen van bouwmateriaal en bouwmaterieel gelden nadere regels. (pdf, 49 KB)
 • Plaatst u het materiaal/materieel langer dan 14 dagen op de openbare weg, dan heeft een vergunning nodig. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u een email sturen naar loket Leefomgeving loketleefomgeving@woudenberg.nl.
 • Let erop dat u de spullen niet in de bloemperken plaatst.