WOZ-waarde

  • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. 
  • Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt bij de berekeningen voor: de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait en de successierechten. Woningcorporaties bepalen deels aan de hand van de WOZ-waarde de huurprijs.
  • De WOZ-waarde wordt vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
  • Hoe de WOZ-waarde is bepaald, staat in het taxatieverslag.
  • Bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf. De wijziging van de WOZ gaat in vanaf het nieuwe belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking is één jaar geldig, tot 1 januari van het jaar erna.