WOZ-waarde

 • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. 
 • Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt bij de berekeningen voor: de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait en de successierechten. Woningcorporaties bepalen deels aan de hand van de WOZ-waarde de huurprijs.
 • De WOZ-waarde wordt vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
 • Hoe de WOZ-waarde is bepaald, staat in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:
  • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
  • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
  • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden.
 • Bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf. De wijziging van de WOZ gaat in vanaf het nieuwe belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking is één jaar geldig, tot 1 januari van het jaar erna.
 • Let op: het WOZ-Taxatieloket wordt veel geraadpleegd en hierdoor kan het zijn dat u niet meteen kunt inloggen. Wij adviseren u om het te blijven proberen.