Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart mag u weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen in Woudenberg.  Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er in de gemeente worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, de regels over (ver)bouwen, de mogelijkheden voor zorg & ondersteuning, subsidies  en evenementen in het dorp. Zaken die te maken hebben met uw leven hier in Woudenberg. Gaat u ook stemmen op 21 maart?

Aan het einde van de verkiezingsdag worden de stemmen geteld. Deze stemmen worden verdeeld over het aantal zetels van de gemeenteraad. De gemeente Woudenberg telt 15 raadszetels. Dat betekent dat er 15 personen worden gekozen als  raadslid. Een raadslid voor de gemeente Woudenberg moet ook daadwerkelijk  in de gemeente wonen.

Na de verkiezingen benoemt de raad de wethouders die samen met de burgemeester het college vormen.

Stempas

U ontvangt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen in Woudenberg als:

 • U de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU heeft. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft  minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
 • U 18 jaar of ouder bent;
 • U in Woudenberg staat ingeschreven.

U ontvangt uw stempas in de week van 26 februari 2018 op uw huisadres. Daarmee kunt u in elk stemlokaal in Woudenberg stemmen.  Denkt u eraan uw stempas en een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)  mee te nemen? Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Zonder stempas of identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Stempas kwijt of niet gekregen?

Heeft u geen stempas gekregen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Het mondelinge verzoek moet u uiterlijk op de dag voor de verkiezingen, dinsdag 20 maart, voor 12.00 uur doen bij de gemeente. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de verkiezingen door ons zijn ontvangen.

Stemlocaties

Op woensdag 21 maart kunt u in Woudenberg tussen 7.30 uur en 21.00 uur stemmen op één van de volgende locaties:

 1. Gemeentehuis, Parklaan 1
 2. Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17
 3. Zorgcentrum Groenewoude, Kersentuin 1 – 2
 4. Activiteitencentrum SWO, Schans 31  
 5. Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243

Iemand anders namens u laten stemmen?

Als u niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. We noemen dit stemmen bij volmacht. Degene die u heeft gemachtigd om voor u te stemmen kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de gegevens invullen van degene die u machtigt. Zowel u als degene die voor u gaat stemmen moeten dit ondertekenen.  U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Woudenberg woont. Degene die voor u gaat stemmen moet ook (een kopie van) u identiteitsbewijs laten zien bij het stembureau.

Raadgevend Referendum

Op 21 maart 2018 wordt ook een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U mag dan aangeven of u voor of tegen deze wet bent. De stempas voor het referendum ontvangt u tegelijk met de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen.  De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  hoe het toezicht is geregeld.

Kandidatenlijst

Er doen zes politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Woudenberg. Maandag 5 februari was de laatste dag dat politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezingen hun kandidatenlijst in konden leveren bij de gemeente. De partijen die meedoen zijn GemeenteBelangen Woudenberg (GBW), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), CDA, ChristenUnie, VVD en Partij van de Arbeid/GROENLINKS.

Nadat alle partijen hun lijsten ingeleverd hadden, bekeek de gemeente of alle documenten in orde waren. Op vrijdag 9 februari stelde het centraal stembureau van de gemeente tijdens een openbare zitting de deelname van de partijen aan de verkiezingen en de lijsten met kandidaten officieel vast. Ook werd de nummering van de kandidatenlijsten bepaald.

Download de kandidatenlijst

Activiteiten rondom de verkiezingen

WanneerWatwaar
10 februari 2018Dag van de Democratie/LagerhuisdebatCultuurhuis
15 maart 2018Lijstrekkersdebat en verkiezingsmarktDe Camp

Voor het eerst stemmen?

Mag je dit jaar voor het eerst stemmen dit jaar? Klik dan hier voor allerlei informatie die voor jou interessant kan zijn.