Verkiezingen 2019

Voorlopige verkiezingsuitslag Provinciale Staten

De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Woudenberg is als volgt:

Partij% stemmen
SGP23,27%
CDA13,18%
VVD13,05%
ChristenUnie12,32%
Forum voor Democratie11,22%
GroenLinks5,97%
PvdA4,66%
PVV3,96%
D663,69%
50PLUS2,93%
Partij voor de Dieren2,45%
SP2,43%
U26 gemeenten0,70%
DENK0,17%

De totale opkomst was in Woudenberg 67,84%.

Stempassen

U ontvangt een stempas voor de provinciale verkiezingen als:

 • U de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • U 18 jaar of ouder bent;
 • U niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • U  op  de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) ingeschreven staat bij een gemeente in de provincie Utrecht.

U ontvangt een stempas voor de Waterschapsverkiezingen als:

 • U 18 jaar of ouder bent;
 • U niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • U op de dag  van de kandidaatstelling (4 februari 2019) in het waterschap woont.

U ontvangt uw stempas uiterlijk 6 maart 2019 op uw huisadres. Daarmee kunt u in elk stemlokaal in Woudenberg stemmen.  Denkt u eraan uw stempas en een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)  mee te nemen? Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Zonder stempas of identiteitsbewijs mag u niet stemmen. 

Op 8 maart worden de kandidatenlijsten bij u thuis bezorgd. Op de kandidatenlijst staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de komende verkiezingen.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u geen stempas gekregen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Het mondelinge verzoek moet u uiterlijk op de dag voor de verkiezingen, dinsdag 19 maart, voor 12.00 uur doen bij de gemeente. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de verkiezingen door ons zijn ontvangen.

Stemlocaties

Op woensdag 21 maart kunt u in Woudenberg tussen 7.30 uur en 21.00 uur stemmen op één van de volgende locaties:

 1. Gemeentehuis, Parklaan 1
 2. Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17
 3. Zorgcentrum Groenewoude, Kersentuin 1 – 2
 4. Multifunctioneel Centrum De Schans, Schans 31  
 5. Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243

Iemand anders namens u laten stemmen?

Als u niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. We noemen dit stemmen bij volmacht. Degene die u heeft gemachtigd om voor u te stemmen kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de gegevens invullen van degene die u machtigt. Zowel u als degene die voor u gaat stemmen moeten dit ondertekenen.  U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Woudenberg woont. Degene die voor u gaat stemmen moet ook (een kopie van) u identiteitsbewijs laten zien bij het stembureau.

Hulp bij stemmen

Is het voor u vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking lastig om te stemmen? U kunt hulp krijgen bij het uitbrengen van uw stem. Klik hier voor alle informatie over hulp bij stemmen.

Registratie als kiezer voor het Europees Parlement

Woont u in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere EU-lidstaat, dan mag u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich wel eerst registeren. Klik hier voor meer informatie.