Cultuurhistorische waardenkaart

In 2019 krijgt de gemeente Woudenberg de beschikking over een cultuurhistorische waardenkaart. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vervaardiging van dit digitale document, dat helder in beeld moet brengen welke cultuurhistorische waarden er bestaan in de gemeente. Wie wil weten hoe dit proces rond het maken van de kaart in zijn werk gaat, welke thema’s een rol spelen of zelf iets wil toelichten over de cultuurhistorische waarden in de gemeente wordt van harte uitgenodigd voor de publieksavonden die in de gemeente Woudenberg worden gehouden op 28 januari en 4 juli.

De bijeenkomst op 28 januari is bedoeld om u te informeren over de cultuurhistorische waardenkaart en om gegevens voor deze kaart bij u op te halen. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Hotel restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243. Om 21.30 uur sluiten we af. De tweede avond op 4 juli is bedoeld om u de voorlopige resultaten te laten zien. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later.

U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar e.anker@woudenberg.nl. Bent u actief bij een (cultuurhistorische) organisatie, dan kunt u dit desgewenst aangeven bij uw aanmelding. 

Over de cultuurhistorische waardenkaart

Gemeenten gebruiken deze tweedimensionale bronnen bij besluiten die worden genomen over woningbouw, infrastructuur en andere terreinen waar het erfgoed in meerdere of mindere mate in beeld komt. Digitale kaarten helpen daarbij, omdat ze op een overzichtelijke en toegankelijke manier informatie bieden over gebieden die meteen in beeld kunnen worden gebracht. De informatie kan desgewenst thematisch of per tijdlaag worden getoond, zodat de gebruiker snel inzicht krijgt in de cultuurhistorische waarden van een wijk of terrein.

Natuurlijk is het van groot belang dat goede en relevante informatie wordt ingevoerd in het systeem. Daarbij wordt allereerst gebruik gemaakt van data die door de gemeente, de provincie en het rijk worden uitgewisseld. Hierbij gaat het met name om gemeentelijke en rijksmonumenten en informatie die bij monumenteninventarisaties zijn opgetekend. Daarnaast is er een schat aan kennis bij historische verenigingen en andere organisaties die zich met erfgoed bezig houden. Veel van die organisaties zijn inmiddels bij dit project aangesloten via een vertegenwoordiger bij een klankbordgroep. De publieksavonden betekenen een mooie kans voor iedereen om goed geïnformeerd te worden over het project en ook om informatie over cultuurhistorische waarden te delen met bureau SB 4 uit Wageningen, dat de kaarten laat maken.

Ook in de gemeenten Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug wordt gelijktijdig aan de waardenkaarten gewerkt. Dit heeft als voordeel dat ervaring en informatie door de verschillende gemeenten kan worden uitgewisseld, de gegevens in het systeem op elkaar aansluiten en dat thematische onderwerpen op een logische manier doorlopen van de ene gemeente naar de andere, zoals de Grebbelinie. De provincie Utrecht heeft deze gezamenlijke aanpak bovendien gestimuleerd met een subsidie, waardoor de kosten per gemeente enigszins beperkt bleven.