Concept Woonvisie 2019

Gemeente Woudenberg heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. Het doel van deze Woonvisie is dat het van jong tot oud goed wonen is in Woudenberg. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners willen we zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Duurzaam & toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Ook dient de Woonvisie als basis voor prestatieafspraken met Vallei Wonen en de huurdersbelangenvereniging Woudenberg. Zo blijft het prettig wonen in Woudenberg voor iedereen!  

Verrijkingsbijeenkomst

Op dinsdag 16 oktober a.s. houdt de gemeente een verrijkingsbijeenkomst in Hotel Restaurant Schimmel aan de Stationsweg Oost 243. Tijdens deze bijeenkomst wordt de concept Woonvisie 2019+ gepresenteerd en wordt er vervolgens in een interactief deel gevraagd om uw input en aanvullingen op de focuspunten. U bent om 19.00 uur van harte welkom. De avond duurt tot circa tot 20.30 uur.

Ter inzage vanaf 18 september tot en met 30 oktober
De concept woonvisie 2019+ ligt vanaf 18 september ter inzage. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om naar de verrijkingsbijeenkomst te komen kunnen  tot en met 30 oktober de concept Woonvisie 2019+ hier bekijken

U kunt schriftelijk of mondeling reageren op de concept Woonvisie 2019+. De schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA, Woudenberg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken, via het telefoonnummer 14033, met mevrouw A.T. Zeeuwe.

Na 30 oktober worden de inspraakreacties en de inbreng uit de verrijkingsbijeenkomst verwerkt in een definitieve Woonvisie 2019+. Deze wordt vervolgens, ter vaststelling, aan de gemeenteraad voorgelegd.

Download de concept Woonvisie en het woonbehoefteonderzoek