WOZ

De WOZ-beschikking staat op uw belastingaanslag u eigenaar of gebruiker bent van een woning of ander pand, zoals een bedrijfspand, schuur of stuk grond.

Vaststellen hoogte WOZ-waarde

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Online uw WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Dan kunt u via het loket belastingen het taxatieverslag inzien.

WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket toont uitsluitende de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar. Op www.wozwaardeloket.nl staan niet de taxatieverslagen. De taxatieverslagen zijn te raadplegen via ons belastingenloket en uitsluitend raadpleegbaar door de belastingplichtige van het desbetreffende pand/stukje grond.