WOZ

De WOZ-beschikking staat op uw belastingaanslag u eigenaar of gebruiker bent van een woning of ander pand, zoals een bedrijfspand, schuur of stuk grond.

Vaststellen hoogte WOZ-waarde

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) genoemd. De gemeente stelt die waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking. De WOZ-waarde staat vermeld op uw aanslag.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Sinds oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dit geldt vooral voor huurwoningen in de gereguleerde sector. Raadpleeg uw verhuurder voor meer informatie of kijk op www.huurcommissie.nl.

Online uw WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Wanneer u eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak ontvangt u een WOZ-beschikking. De beschikking heeft dit jaar de peildatum 1 januari 2016. De WOZ-waarde is het bedrag dat de woning of de ‘niet-woning waard zou zijn op 1 januari 2016. De basis en de onderbouwing van deze waarde staan op het taxatieverslag. U kunt via het loket belastingen het taxatieverslag vinden. U ziet hierbij ook welke verkochte woningen de gemeente heeft ingezet voor de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning.

De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Vanaf dat moment kunt u een WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat de verkoopprijs is, zijn niet op deze manier te raadplegen of opvraagbaar.

De gemeente Woudenberg is aangesloten op het online waardeloket. Hier zijn de WOZ-waardes van woningen openbaar in te zien. Vanaf 28 februari 2017 zijn de WOZ-waardes voor het jaar 2017 te zien.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Bezwaar maken kan via de afdeling Belastingen. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling Belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

No Cure, No Pay-organisaties

De gemeente wijst u graag op zogenaamde No Cure No Pay-organisaties. Dit zijn bedrijven die 'gratis 'bezwaar voor u willen maken tegen de hoogte van uw WOZ-beschikking. Als een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan moet de gemeente deze bedrijven betalen (gemiddeld € 750,- per bezwaarschrift). Dit kost de gemeenschap onnodig veel geld. Het inschakelen van een dergelijk bureau vergroot namelijk niet de kans dat uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard.

Alle informatie over de tarieven, het betalen van de gemeentelijke belastingen, betalingsregelingen, kwijtschelding en wat u kunt doen bij vragen vindt u op de pagina gemeentelijke belastingen.