Hondenbelasting

  • Als u één of meer honden heeft betaalt u hondenbelasting.
  • U hoeft niet de eigenaar te zijn.
  • ​​​​​​​Ook als u voor meer dan een maand een hond van een ander in huis neemt betaalt u hondenbelasting.
  • De hondenbelasting staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.
  • Meldt uw hond aan of af binnen 14 dagen nadat de hond bij u is gekomen, bij u is weggegaan of is overleden.
Inloggen met DigiD Direct uw hond aan-of afmelden

Tarieven 2022

Omschrijving Tarief
Per hond € 75,45
Kennel € 377,25

De gemeente Woudenberg voert herhaaldelijk controles voor de hondenbelasting uit. De hondencontroleur controleert huis-aan-huis of de hondeneigenaar hondenbelasting betaalt. Indien de controleur vaststelt dat er geen hondenbelasting wordt betaald, kan de gemeente een boete opleggen.

Voor een (blinden)geleidehond betaalt u geen belasting. Ook voor politiehonden, honden die in het asiel verblijven en puppy’s jonger dan 3 maanden (gehouden bij de moederhond) betaalt u geen hondenbelasting. Let op! U dient de hond echter wel aan te melden om vrijstelling te vragen. Meld de hond aan via het online formulier.

Als u het niet eens bent met uw aanslag, dan kunt u hier bezwaar maken.