Hondenbelasting

  • Als u één of meer honden heeft, betaalt u hondenbelasting.
  • U hoeft niet de eigenaar te zijn.
  • De hondenbelasting staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.
  • Meld uw hond aan of af binnen 14 dagen nadat de hond bij u is gekomen, bij u is weggegaan of is overleden.
Direct uw hond aan-of afmelden

Controle huis-aan-huis
De controleurs controleren huis-aan-huis of u een hond heeft en of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is. Zij bezoeken willekeurige adressen in het dorp. Heeft u een hond waarvoor geen belasting wordt betaald? Dan vraagt de controleur u alsnog digitaal, via belastingbalie.veenendaal.nl of schriftelijk aangifte te doen. Bent u niet thuis, dan laat de controleur, indien nodig, een informatiebrief achter.

De controle wordt op verzoek van de gemeente uitgevoerd. De controleurs zijn in dienst van Legitiem BV en zij kunnen zich aan de deur legitimeren.

U betaalt in 2024 voor iedere hond € 80,00 per jaar. Als u houder bent van een kennel betaalt u € 400,00.

Als u een hulphond heeft, dan hoeft u geen hondenbelasting te betalen. Bij de aanmelding van uw hond stuurt u een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat uw hond een hulphond is. 
Ook voor politiehonden, honden die in het asiel verblijven en puppy’s jonger dan 3 maanden (gehouden bij de moederhond) betaalt u geen hondenbelasting. Let op! U dient de hond echter wel aan te melden om vrijstelling te vragen. Meld de hond aan via het online formulier. 

Is uw hond overleden of is er op een andere manier afscheid genomen van de hond, dan kunt u dit online doorgeven via belastingbalie.veenendaal.nl. U ontvangt dan een vermindering voor de resterende maanden van het jaar.

Heeft u onvoldoende geld om de belasting te betalen? Dan bestaat er een mogelijkheid om voor alleen de eerste hond (gedeeltelijk) kwijtschelding aan te vragen.

Als u het niet eens bent met uw aanslag, dan kunt u hier bezwaar maken.