Afbeelding van lachende mensen die een spel spelen

Zorg, ondersteuning en gezondheid

Coöperatie De Kleine Schans is het centrale aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om zorg, ondersteuning en gezondheid.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Dit raakt sommige mensen meer dan anderen. Op de website van Coöperatie De Kleine Schans vindt u meer informatie over waar u terecht kunt met uw vragen.

Coöperatie De Kleine Schans