Nederlander worden (naturalisatieverzoek)

 • U bent geen Nederlander, maar u wilt dit worden via een procedure
 • U voldoet aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie.
 • U kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen bij de gemeente Woudenberg indien u staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Neem contact op met Loket Burgerzaken via 14033.
 • Tijdens de afspraak controleren we of u aan de voorwaarden voldoet en of u nog documenten moet inleveren.
 • Bij de optieprocedure krijgt u in de regel binnen 13 weken bericht of u Nederlander kunt worden.
 • Bij een naturalisatieprocedure beslist de IND binnen 1 jaar of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Kosten optieprocedure  
Voor 1 persoon € 200,00
Voor een procedure samen met partner € 342,00
Voor elk mede opterend minderjarig kind € 22,00

Kosten naturalisatieprocedure  
Voor 1 persoon € 1.023,00
Voor een procedure samen met partner € 1.305,00
Voor de mee-naturalisatie per minderjarig kind € 151,00

Kosten naturalisatie voor vluchtelingen en staatlozen  
Voor 1 persoon € 760,00
Voor een procedure samen met partner € 1044,00
Voor de mee-naturalisatie per minderjarig kind € 151,00

 • Uw verblijfsvergunning
 • Uw geldige identiteitsbewijs

Indien van toepassing:

 • Uw geboorteakte
 • Andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte
 • Voor de naturalisatieprocedure ook: inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Voor meer informatie over legalisatievereisten kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14033.