Handtekening legaliseren

  • Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren.
  • U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document.
  • De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is.
  • Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus meteen weer mee.
  • Let op: u mag het document pas ondertekenen op het gemeentehuis. Neem ook uw geldige legitimatiebewijs mee.
Afspraak maken handtekening legaliseren

Tarief

Product Tarief
Handtekening legaliseren € 12,30

Meenemen naar het gemeentehuis

  • Geldig identiteitsbewijs