Geboorte aangeven

 • De geboorte van een kind moet u binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind is geboren
 • U kunt aangifte doen bij het loket Burgerzaken of online
 • Voor het loket kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14033
 • De online aangifte kunt u doen via onderstaande button
 • Als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit voor u doen.
Online geboorte aangeven

U hebt verplicht nodig:

 • de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind
 • de ge­boor­te­na­men van het kind
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf. Bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs.
 • als u het kind vóór de ge­boor­te hebt er­kend in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte 'Er­ken­ning on­ge­bo­ren vrucht'
 • als u naams­keu­ze hebt ge­daan in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte van naams­keu­ze

Niet verplicht, wel handig:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de moe­der. De ge­boor­te­aan­gif­te gaat dan snel­ler.
 • een ver­kla­ring van een arts of ver­los­kun­di­ge met daar­op de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind en de naam van de moe­der.
 • uw trouw­boek­je, als u het kind daar­in wilt la­ten bij­schrij­ven.

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de geboorteakte staan de namen van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. De gegevens van de geboorteakte worden in de Basisregistratie Personen verwerkt. 

Uw kind krijgt een burgerservicenummer (BSN) bij zijn of haar geboorte. Daarvoor moet u geboorteaangifte doen. Na de aangifte krijgt u gratis een overzicht mee met daarop de persoonsgegevens van uw kind. Zijn of haar BSN staat daar ook op.

Voorna(a)m(en)
U mag voor uw kind de voornamen kiezen die u wilt. Na ondertekening van de geboorteakte is aanpassing niet meer mogelijk. Wel kan de ambtenaar binnen 4 weken na de geboorte kleine (spel)foutjes nog herstellen. Daarna kunt u de voornamen alleen nog via de rechter of de officier van justitie veranderen. Die staan dat alleen in bijzondere gevallen toe.
 

Achternaam
U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

Alle kinderen zelfde achternaam
De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Geen dubbele achternaam
Het is (nog) niet mogelijk om twee namen samen te voegen tot één achternaam.