Geboorte aangeven

 • De geboorte van een kind moet u binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind is geboren
 • U kunt aangifte doen bij het loket Burgerzaken of online
 • Voor het loket kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14033
 • De online aangifte kunt u doen via onderstaande button
 • Als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit voor u doen.
Online geboorte aangeven

Bij het aangeven van een geboorte dan neemt u het volgende mee:
•    Geldig identiteitsbewijs van u zelf
•    Geldig identiteitsbewijs van de moeder (optioneel)

Indien van toepassing

•    Verklaring van arts of verloskundige (niet verplicht)
•    Trouwboekje (niet verplicht)
•    Erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte heeft)
•    Akte van naamskeuze (als u zo'n akte heeft)

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de geboorteakte staan de namen van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. De gegevens van de geboorteakte worden in de Basisregistratie Personen verwerkt. Het is mogelijk een uittreksel van de geboorteakte te krijgen. 

Uw kind krijgt bij de registratie in de Basisregistratie Personen ook een burgerservicenummer (BSN). Wanneer uw kind is geboren in de plaats waar u woont, wordt dit meteen geregeld bij de geboorteaangifte. Is uw kind geboren in een andere gemeente? Dan geeft de gemeente waar uw kind is geboren de geboorte door aan uw woongemeente. U krijgt dan per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.

Voorna(a)m(en)

 • U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van voornaam is in principe vrij. 
 • De voornaam kan worden geweigerd door de gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een voornaam weigeren als hij of zij vindt dat de naam ongepast is. 
 • Als ouders kunt u tegen die weigering in beroep gaan bij de rechtbank.

Achternaam

 • Voor uw eerste kind kunt u kiezen van welke ouder het kind de achternaam krijgt, dit kan al voor de geboorte.
 • Die naamskeuze geldt ook voor eventuele volgende kinderen van dezelfde ouders.
 • U en uw partner komen samen naar het gemeentehuis om de keuze vast te leggen. Neem beiden uw identiteitsbewijs mee.
 • U legt de keuze voor de naam vast voor de geboorte of bij de geboorteaangifte. Let op: hiervoor moet de moeder wel bij de geboorteaangifte aanwezig zijn.
 • Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch een achternaam. Welke dit is hangt af van uw gezinssituatie. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.