Geboorte aangeven

 • De geboorte van een kind moet u binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind is geboren
 • U kunt aangifte doen bij het loket Burgerzaken of online
 • Voor het loket kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14033
 • De online aangifte kunt u doen via onderstaande button
 • Als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit voor u doen.
Online geboorte aangeven

U hebt verplicht nodig:

 • de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind
 • de ge­boor­te­na­men van het kind
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf. Bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs.
 • als u het kind vóór de ge­boor­te hebt er­kend in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte 'Er­ken­ning on­ge­bo­ren vrucht'
 • als u naams­keu­ze hebt ge­daan in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte van naams­keu­ze

Niet verplicht, wel handig:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de moe­der. De ge­boor­te­aan­gif­te gaat dan snel­ler.
 • een ver­kla­ring van een arts of ver­los­kun­di­ge met daar­op de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind en de naam van de moe­der.
 • uw trouw­boek­je, als u het kind daar­in wilt la­ten bij­schrij­ven.

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de geboorteakte staan de namen van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. De gegevens van de geboorteakte worden in de Basisregistratie Personen verwerkt. 

Uw kind krijgt een burgerservicenummer (BSN) bij zijn of haar geboorte. Daarvoor moet u geboorteaangifte doen. Na de aangifte krijgt u gratis een overzicht mee met daarop de persoonsgegevens van uw kind. Zijn of haar BSN staat daar ook op.

 • Voor uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt. 
 • Per 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind een dubbele achternaam geven.
 • De gekozen achternaam geldt ook voor eventueel volgende kinderen van dezelfde ouders.
 • U en uw partner komen samen vóór de geboorte naar het gemeentehuis om de keuze vast te leggen. Neem beiden uw identiteitsbewijs mee. (digitaal niet mogelijk)
 • U kunt de naamskeuze ook bij geboorteaangifte doorgeven. Let op: hiervoor moet de moeder wel bij geboorteaangifte aanwezig zijn. (digitaal niet mogelijk)
 • Als u geen achternaam kiest, krijgt uw kind automatisch een achternaam afhankelijk van uw gezinssituatie.
 • U kunt de achternaam of achternamen van kinderen die geboren zijn na 1 januari 2016 ook eventueel laten veranderen.
 • U belt voor een afspraak om de naamskeuze vast te laten leggen, via telefoonnummer 14033

Kinderen geboren na 1 januari 2016
Wilt u al uw kinderen een dubbele achternaam geven? Dat kan als ze allemaal geboren zijn na 1 januari 2016.  U kunt dan gebruik maken van een overgangsregeling. Door deze regeling kunt u vanaf 1 januari 2024 alsnog kiezen voor een dubbele achternaam voor uw kinderen. De gekozen naam geldt voor uw kinderen, met dezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt t/m 31 december 2024.

Kosten veranderen achternaam
Voor het veranderen van de achternaam betaalt u kosten: het eerste kind € 75,- en voor elk volgend kind € 50,-. Verandert u de achternaam van uw kind en heeft het een al een identiteitsbewijs? Dan vervalt hiermee de geldigheid van dit identiteitsbewijs, u dient een nieuw document aan te vragen. Ook deze kosten betaalt u zelf.

Voorkom extra kosten
Als uw kindje in de loop van 2024 geboren wordt, krijgt het automatisch de naam van de oudere kinderen. U kunt vanaf 1 januari 2024 de achternaam van de kinderen al om laten zetten naar een dubbele achternaam. Dan krijgt het kindje dat daarna in 2024 geboren wordt, automatisch deze dubbele achternaam. En betaalt u hiervoor geen € 50,-