Gemeentegrond kopen

  • Grenst uw grond aan een stuk grond van de gemeente? Dan kunt u de grond in sommige gevallen kopen of in bruikleen nemen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.
  • Per situatie bekijkt de gemeente of u de grond kunt kopen, in bruikleen mag nemen of de grond van de gemeente blijft.
  • Bij de afweging om gemeentegronden al dan niet over te dragen wordt onder meer onderzocht of er belangrijke kabels en leidingen in de grond lopen.
Direct een verzoek indienen