Overlijden aangeven

 • Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U kunt de aangifte ook zelf doen bij Loket Burgerzaken of online.
 • Een overlijden geeft u binnen 6 werkdagen aan.
 • Dit doet u bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
 • Is iemand in het buitenland overleden, die in onze gemeente staat ingeschreven? Neem dan contact op met Loket burgerzaken via telefoonnummer 14033.
 • Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14033.
 • De online aangifte kunt u doen via onderstaande button.
Online aangifte overlijden

Voor vragen over de begraafplaats kunt u contact opnemen met  de beheerder van de begraafplaats. U kunt hem overdag bereiken op het telefoonnummer 14033 of buiten kantoortijden op 033 286 77 77.

Aangiftestaat begraven

Als begrafenisondernemer doet u per mail aangifte van overlijden naar burgerzaken@woudenberg.nl. Heeft u vragen over de aangifte dan kunt u contact opnemen met Loket Burgerzaken. 

Als familielid kunt u ook aangifte van overlijden doen. Dit doet u bij Loket Burgerzaken. U neemt dan het volgende mee:

 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf;
 • Verklaring van overlijden van de schouwarts;
 • Verklaring over de oorzaak van het overlijden in een gesloten envelop (voor het CBS);
 • Trouwboekje (niet verplicht).
 • Aan de balie geeft u deze documenten af en u betaalt voor een afschrift van de overlijdensakte (€ 15,70).

 • De gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • De gemeente meldt het overlijden aan overheidsinstanties, pensioenfondsen, zorgverzekeraar(s) en de belastingdienst.