Overlijden aangeven

  • Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U kunt de aangifte ook zelf doen bij Loket Burgerzaken of online.
  • Een overlijden geeft u binnen 6 werkdagen aan
  • Dit doet u bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
  • Is iemand in het buitenland overleden, die in onze gemeente staat ingeschreven? Neem dan contact op met Loket burgerzaken via telefoonnummer 14033.
  • Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14033
  • De online aangifte kunt u doen via onderstaande button.
Online aangifte overlijden