Inschrijven en of hervestigen vanuit het buitenland

 • U komt vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland wonen.
 • U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u het komende half jaar minimaal 4 maanden aaneengesloten in Nederland verblijft.
 • U wilt zich inschrijven op een woonadres in Woudenberg.
 • Maak uiterlijk 5 dagen na uw aankomst in Nederland een afspraak bij Loket Burgerzaken
 • Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen naar de afspraak. U wordt dan gezamenlijk ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14033.

 • Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen naar de afspraak. 
 • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen
 • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
 • Originele documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Eventueel voorzien van apostille of legalisatie. Ga naar de website Nederland Wereldwijd voor meer informatie daarover.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of, als u bij iemand gaat inwonen/samenwonen, een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. U kunt het formulier toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (pdf, 100 KB) hiervoor downloaden.
 • U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten: dan neemt u ook een bewijs van uitschrijving mee.

Deze documenten moeten in de Engelse, Franse, Duitse of Nederlandse taal zijn opgesteld. Is dat niet het geval, dan moet het document zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Bent u geen burger van de Europese Unie (EU), Europese  Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan moet u zich voordat u de aangifte doet bij afdeling Burgerzaken, eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden.