Geldzaken en Inkomen

Lukt het u niet om uw schulden af te lossen of heeft u moeite om rond te komen?
Dan kan de juiste hulp ervoor zorgen dat uw problemen niet groter worden. U komt dan sneller uit de zorgen en krijgt weer rust. Op maandagochtend is er een spreekuur bij de Kleine Schans. Er kan een afspraak gemaakt worden via info@dekleineschans.nlof bellen naar 085 0669 700.

Is het lastig om werk te vinden en heeft u daardoor te weinig geld om van te leven? Of werkt u en heeft u inkomsten net onder het bijstandsniveau? 
Misschien kunt u hulp krijgen bij het vinden van een werk of kunt u een (bijstands)uitkering aanvragen.

Wilt u precies weten welke regelingen, uitkeringen en verdere hulpmogelijkheden er zijn? Aan welke voorwaarden u moet voldoen? En hoe u een aanvraag kunt indienen?  
Op de webpagina Werk & Geldzaken van De Kleine Schans is alle informatie bijeengebracht. Er kan ook worden gebeld naar De Kleine Schans via 085-06 697 00 of vragen worden gesteld aan de balie, adres Dorpstraat 38, 3931 EH, Woudenberg.  

Persberichten

Gemeente Woudenberg heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit worden de minimaregelingen genoemd. Per 1 januari 2023 is de inkomensgrens voor deze regelingen verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Het gaat hier om regelingen zoals o.a. de computerregeling, onderwijs- en de sport- en cultuurregeling. De verhoging van de inkomensgrens betekent o.a. dat meer inwoners met een baan recht hebben op de minimaregelingen.

We willen dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen heeft in Woudenberg. En voorkomen dat onze inwoners in een achterstandsituatie en/of een sociaal isolement terechtkomen.”, vindt wethouder Moniek van de Graaf. “Door de verhoging van de inkomensgrens krijgen meer inwoners recht op een vergoeding. Hiervan kunnen bijvoorbeeld schoolspullen, zoals een computer gekocht worden en contributie voor sport of zwemles betaald worden”, aldus de wethouder.

Wat zijn minimaregelingen?
Minimaregelingen is hulp voor inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Hieronder vallen inwoners met een bijstandsuitkering en met een laag inkomen uit werk of een andere uitkering. Per 1 januari 2023 is de inkomensgrens voor deze regelingen verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer inwoners in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

Wanneer komt men in aanmerking voor één of meer minimaregelingen?
Als bijvoorbeeld een alleenstaand iemand een inkomen heeft lager dan  €1554,35 netto per maand. Of een gehuwd iemand een inkomen lager dan € 2.220,50 netto per maand. Dan heeft hij of zij mogelijk recht op een vergoeding.

Meer informatie en aanvragen
Meer informatie en een aanvraag indienen kan via de website van de Kleine Schans, dekleineschans.nl. Er kan ook worden gebeld naar De Kleine Schans of vragen worden gesteld aan de balie.   

Afgelopen donderdag organiseerde de gemeente een werkatelier armoede. Onder het motto ‘samen voor bestaanszekerheid’ is er met elkaar van gedachten gewisseld over het armoedebeleid. En nam ervaringsdeskundige Farley de aanwezigen mee in zijn verhaal over schulden. Dit was een initiatief vanuit de Algemene Ledenvergadering Coöperatie De Kleine Schans.

Er is weinig discussie voor nodig. Het bestrijden en voorkomen van (energie)armoede staat hoog op de agenda van de gemeente. Tegelijkertijd is armoedebestrijding uitdagend; doelgroepen zijn lastig te bereiken. Een deel weet niet waar ze recht op hebben. En daarnaast speelt de inflatie en de gestegen gas- en energieprijzen en grote rol. Om het nog maar niet te hebben over een druk die bestaat bij een groep inwoners over betaalbaarheid, bestaanszekerheid en daarmee hun financiële gezondheid.

“We willen als gemeente in contact blijven met verenigingen en instanties. Zij kunnen helpen, want zij kennen de doelgroep het beste. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, maar we kunnen dit niet alleen. We moeten kritisch blijven met elkaar. Voortdurend vragen stellen. Doen we de juiste dingen voor inwoners? Is het duidelijk? Waar is de informatie te vinden? En waar kunnen we vernieuwen in onze aanpak? Vragen die tijdens het werkatelier aan bod zijn gekomen. En waar we samen met inwoners en andere belanghebbenden een antwoord op willen hebben”. aldus wethouder Moniek van de Graaf.

Iedereen doet ertoe
Kinderen en ouders die in armoede leven moeten het gevoel krijgen dat ze ertoe doen. Ze moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen bij het terugdringen van schulden of dat er een regeling is om een laptop te kunnen betalen voor hun schoolgaande kind(eren). En zo zijn er nog meer regelingen om inwoners met een laag inkomen te helpen.

Arm in arm tegen armoede
Met bijeenkomsten zoals het werkatelier hoopt de gemeente dat er resultaten bereikt worden. Resultaten om mensen beter te ondersteunen en om schulden vroegtijdig te helpen voorkomen of op te lossen. Verhalen van ervaringsdeskundigen spreken tot de verbeelding. Zo was het verhaal van ervaringsdeskundige Farley verhelderend en tegelijk confronterend. Hij deelde tijdens het werkatelier zijn ervaring met schulden en het weglopen ervan. Aan de eerste hand nam hij de aanwezigen mee met de reis door schuldenland. Dit bevestigde dat we ons moeten blijven verdiepen in wat onze inwoners nodig hebben en openstaan voor nieuwe ideeën. Arm in Arm tegen armoede.

Gebruik waar je recht op hebt!
De eerste verkenning voor wat er verder moet gebeuren om ondersteuning, informatievoorziening en participatie te verbeteren zijn gedaan. Dit zijn nog denkrichtingen die zijn voortgekomen uit het werkatelier Armoede met (ervarings)deskundigen. “Het biedt ons wel inhoud waar we verder mee moeten. Want het is jammer als mensen geen gebruik maken van regelingen waar ze recht op hebben”, vindt Van de Graaf. Door onwetendheid, een gebrek aan overzicht of omdat de aanvraag te ingewikkeld is, blijft non-gebruik helaas bestaan, aldus de wethouder.

Meer informatie?
Op de webpagina werk en inkomen van De Kleine Schans is alle informatie bijeengebracht. Er kan ook worden gebeld naar De Kleine Schans via 085-06 697 00 of vragen worden gesteld aan de balie, adres Dorpstraat 38, 3931 EH, Woudenberg.  

Presentatie Werkatelier Armoede 2023

Kort verslag Werkatelier Armoede