Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  • Deze documenten zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Er zijn twee soorten documenten:
    • Bewijs van in leven zijn: Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
    • Attestatie de vita: Deze is voor gebruik in het buitenland. 
  • U vraagt deze aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
  • In Woudenberg kunt u hiervoor een afspraak maken bij loket Burgerzaken.
Direct een afspraak maken

Kostenoverzicht bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Document Tarief
Bewijs van in leven zijn € 10,40
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) € 14,00

  • Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds? Neem dan de brief van het pensioenfonds mee waarin staat dat hierom gevraagd wordt. In dit geval is de verklaring gratis.
  • Een geldig identiteitsbewijs.