Verhuizing doorgeven

 • U geeft uw verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen.
 • Komt u in Woudenberg wonen dan kan dit online met DigiD of persoonlijk aan de servicebalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14033 of online via de website.
 • Geef uw verhuizing door vanaf 28 dagen vóór uw verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing. 
 • De gemeente past uw adres aan in de Basisregistratie personen (BRP).
 • Komt u vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland wonen dan gelden er andere regels. Ga daarvoor naar inschrijven en of hervestigen vanuit het buitenland
 • Ook als u naar het buitenland verhuist gelden andere regels, zie daarvoor vertrek naar buitenland doorgeven.
Inloggen met DigiD Geef uw verhuizing door Verhuizing aan de servicebalie doorgeven

 • Iedereen vanaf 16 jaar voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen. (als u samen verhuist)
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders. (als u samen verhuist)
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.
 • Een gemachtigde voor de persoon die hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Uw koop- of huurcontract

Als u bij iemand gaat inwonen: