Vertrek naar het buitenland doorgeven

 • Bent u in een periode van één jaar langer dan acht maanden aaneengesloten in het buitenland?
 • Dan schrijft u zich uit bij de gemeente Woudenberg
 • U geeft dit uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek door
 • De gemeente geeft uw vertrek door aan andere overheidsinstanties
 • De uitschrijving kost niets, aan een bewijs van uitschrijving zitten wel kosten verbonden
 • Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14033.

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • Geef aan naar welk land u verhuist en op welk adres u verblijft (uw eerste adres in dat land).
 • Blijft er iemand in uw huis achter? Dan moet iedereen die verhuist, persoonlijk mee naar de afspraak komen. Neem per persoon een geldig identiteitsbewijs mee.

 • Iedereen boven de 16 jaar voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (als u samen vertrekt).
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders (als u samen vertrekt).
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.

Wie ontvangt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.