Vertrek naar het buitenland doorgeven

 • Bent u in een periode van één jaar langer dan acht maanden aaneengesloten in het buitenland?
 • Dan schrijft u zich uit bij de gemeente Woudenberg
 • U geeft dit uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek door
 • De gemeente geeft uw vertrek door aan andere overheidsinstanties
 • De uitschrijving kost niets, aan een bewijs van uitschrijving zitten wel kosten verbonden
 • Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14033 of online via de website.
Maak direct een afspraak

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • Geef aan naar welk land u verhuist en op welk adres u verblijft (uw eerste adres in dat land).
 • Blijft er iemand in uw huis achter? Dan moet iedereen die verhuist, persoonlijk mee naar de afspraak komen. Neem per persoon een geldig identiteitsbewijs mee.

 • Iedereen boven de 16 jaar voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (als u samen vertrekt).
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders (als u samen vertrekt).
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.