Starterslening aanvragen

 • De Starterslening biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs (inclusief eventueel verbeterkosten of meerwerk) en het maximale bedrag wat een starter op basis van zijn of haar inkomen bij een gewone bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De Starterslening kan zowel bij nieuwbouwwoningen als bij bestaande woningen worden aangevraagd.           
Download aanvraagformulier (pdf, 389 KB)

Om in aanmerking te komen voor deze lening zijn er voorwaarden opgesteld.

 • U of uw partner staat minimaal een jaar ingeschreven in het bevolkingsregister (GBA) van Woudenberg
 • U of uw partner koopt voor de eerste keer een woning
 • U of uw partner heeft een maximale leeftijd van 40 jaar op het moment van ontvangst van de aanvraag bij het SVn
 • U gebruikt de lening voor de aankoop van een bestaande of nieuwbouwwoning in de gemeente Woudenberg met een maximale koop(/-aanneem)som van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.
 • U gaat en blijft zelf in de woning wonen waarvoor de Starterslening wordt verstrekt.

U leest meer over de voorwaarden op dewebsite van de SVn

 • Download het aanvraagformulier (pdf, 389 KB) voor de starterlening
 • Lever het volledig ingevulde formulier in bij de servicebalie van het gemeentehuis samen met:
  • Kopie voorlopig koopcontract woning
  • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Bij aankoop door 2 personen ook het kopie legitimatiebewijs van de 2e persoon.
 • Bij het inleveren van het formulier wordt er direct gecheckt of u binnen de doelgroep valt.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging mee van de aanvraag
 • De gemeente stuurt uw aanvraag naar het SVn
 • Het SVn brengt advies uit aan de gemeente. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen ontvangt u van de SVn een offerte voor de Starterslening.
 • Wanneer u de offerte accepteert, wordt de starterslening tegelijk met de 1e hypotheek gepasseerd bij de Notaris.