Grondwateroverlast in Woudenberg

Grondwater is zowel een bron van leven als een bron van zorgen. De bomen en planten hebben grondwater nodig om te overleven, maar te veel grondwater kan overlast of schade veroorzaken. Met het veranderende klimaat krijgen we te maken met steeds heftigere weersomstandigheden, waardoor het grondwater op bepaalde momenten flink kan stijgen.

Op deze pagina vertellen wij u wat u kunt doen als u overlast ervaart van een hoger grondwaterpeil en welke maatregelen u kunt ondernemen.

Maatregelen bij overlast hoog grondwater

Hieronder hebben wij tips voor u opgesteld om u te adviseren wat u kunt doen als u overlast ervaart van hoog grondwater. Komt u er niet uit of heeft u behoefte aan verder advies? Neem dan contact op met de gemeente.

Q&A

Hieronder vind u veel gestelde vragen over het grondwater in Woudenberg. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de gemeente door een mail te sturen naar info@woudenberg.nl of te bellen naar 14033.

De grondwaterstand heeft geen vaste hoogte, deze varieert gedurende het jaar en is afhankelijk van hoeveelheid neerslag, verdamping en waterstanden in sloten en vijvers. In Woudenberg is de grondwaterstand gemiddeld 50 tot 90 cm onder de grond. De gemeente heeft op diverse plaatsen in de bebouwde kom grondwater peilbuizen. Op verzoek kan het verloop van de grondwaterstand van een locatie opgevraagd worden bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente door een mail te sturen naar info@woudenberg.nl of te bellen naar 14033.

Nee, de gemeente heeft geen mogelijkheden om de grondwaterstand actief te beïnvloeden.

Het wegpompen van het grondwater uit de kruipruimte wordt niet geadviseerd als definitieve oplossing. Als u het grondwater wegpompt, zal het grondwater van de omgeving naar uw kruipruimte toestromen. Hierdoor pompt u niet alleen het grondwater onder uw woning weg, maar ook van uw buren. Dit kost u veel stroom voor de pomp. Daarnaast is het niet wenselijk dat al het grondwater in het riool wordt geloosd. Hierdoor wordt de riolering en de rioolwaterzuivering onnodig zwaar belast. Het kortdurend leegpompen, t.b.v. bijvoorbeeld werkzaamheden in de kruipruimte, kan wel als tijdelijke oplossing dienen.

De eigenaar van het perceel/gebouw is in eerste instantie verantwoordelijk voor de gevolgen van hoge grondwaterstanden. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat ze maatregelen nemen om structurele grondwaterproblemen in het openbaar stedelijk gebied te beperken of voorkomen, mits dit mogelijk en doelmatig (betaalbaar) is.