Begraven en cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit voor u.

Begrafenis vastleggen of asbus bijzetten

Een begrafenis kan in de gemeente Woudenberg plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 15.00 uur. Op zaterdagen is dat tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Ook is het mogelijk om de urn op de begraafplaats te laten bijzetten. Wilt u als begrafenisondernemer een begrafenis vast leggen of het bijzetten van een asbus regelen? Neem dan contact op met de gemeente Woudenberg via telefoonnummer 14033.

Reserveren begraafplaats

Voor vragen over de begraafplaats kunt u contact opnemen met  de beheerder van de begraafplaats. U kunt hem overdag bereiken op het telefoonnummer 14033 of buiten kantoortijden op 033 286 77 77.

Aangiftestaat begraven

De algemene begraafplaats is gelegen aan de Henschoterlaan 44, hier is ook de hoofdingang met ruime parkeergelegenheid. De andere ingang van de begraafplaats is aan de Voorstraat. Bij het hek, buiten de begraafplaats gelegen, staat het monument ter herdenking aan de gevallenen in de 2e Wereldoorlog. 

U kunt voor begrafenissen gebruik maken van uitvaartcentrum Henschoten. Het centrum heeft verschillende ruimten die u kunt huren. De begrafenisondernemer regelt dit voor u. Meer informatie over het uitvaartcentrum vindt u op hun website.

Website uitvaartcentrum

De begrafenisondernemer doet bij de gemeente een aanvraag voor een graf. U huurt het graf een bepaalde periode van de gemeente. Na deze periode kunt u dit telkens voor een periode van 10 jaar verlengen.

Afstand doen en grafrechten overschrijven
Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.
Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder.

Ruimen
Als u een graf op uw naam heeft staan, kunt u een aanvraag doen om het graf te laten ruimen. Stoffelijke resten uit het graf begraaft de gemeente in een verzamelgraf. As wordt uitgestrooid op het algemene strooiveld van de begraafplaats. Neemt u voor meer informatie contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14033.

In de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024 vindt u alle kosten met betrekking tot begraven, grafrechten, grafbedekking en extra diensten tijdens een begrafenis.

Tarieven (pdf, 135 KB)