Blijverslening aanvragen

 • Om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen, vraagt uw woning misschien om aanpassingen. 
 • Met een Blijverslening kunt u aanpassingen aan uw woning financieren die zijn gericht op levensloopbestendig wonen. 
 • Hierdoor biedt de gemeente inwoners de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen.
Download aanvraagformulier (pdf, 357 KB)

Om in aanmerking te komen voor deze lening zijn er voorwaarden opgesteld.

Bij een blijverslening die consumptief wordt verstrekt voor het treffen van maatregelen in woningen in de gemeente Woudenberg:

 • Eén van de eigenaren/bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist is jonger dan 76 jaar.
 • Eén van de eigenaren/bewoners die hun woning levensloopbestendig wil maken is jonger dan 76 jaar.
 • Eén van de huurders met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist is jonger dan 76 jaar.
 • Eén van de huurders die hun woning levensloopbestendig wil maken is jonger dan 76 jaar

Bij een blijverslening die hypothecair wordt verstrekt voor het treffen van maatregelen in woningen in de gemeente Woudenberg:

 • Eigenaren/bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.
 • Eigenaren/bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

In beiden gevallen moet de aanvrager de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

U leest meer over de voorwaarden op de website van de SVn

 • Download het aanvraagformulier (pdf, 357 KB) voor de blijverslening
 • Lever het volledig ingevulde formulier in bij de servicebalie van het gemeentehuis samen met:
  • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Bij aanvraag door 2 personen ook het kopie legitimatiebewijs van de 2e persoon;
  • Een offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen;
  • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
  • Een kopie van de laatst vastgestelde WOZ-waarde van uw woning;
  • Een kopie van de restschuld van de huidige hypotheek;
 • U krijgt een ontvangstbevestiging mee van de aanvraag
 • De gemeente stuurt uw aanvraag naar het SVn
 • Het SVn brengt advies uit aan de gemeente. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen ontvangt u van de SVn een offerte voor de blijverslening.
 • Wanneer u de offerte accepteert wordt, afhankelijk van consumptieve of hypothecaire variant, de blijverslening gepasseerd bij de Notaris.