Echtscheiding of geregistreerd partnerschap beëindigen

  • Een echtscheiding regelt u via de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  • Een Geregistreerd Partnerschap (GP) kunt u via een notaris of advocaat ontbinden. Maar alleen als u het met elkaar eens bent en als u geen kinderen heeft. Anders regelt u het via een advocaat bij de rechtbank
  • Uw advocaat of notaris zorgt ervoor dat de echtscheiding wordt doorgegeven aan de gemeente.
  • De gemeente verwerkt de echtscheiding in de burgerlijke stand. Dat wordt gedaan in die gemeente waar ook het huwelijk of Geregistreerd Partnerschap (GP) is voltrokken.
  • De gemeente waar u staat geregistreerd verwerkt de ontbinding van het huwelijk of GP in de BRP op basis van de ontvangen kennisgeving van de betreffende gemeente