Ondernemen in Woudenberg

Woudenberg is trots op haar bedrijfsleven. Wanneer u hier komt ondernemen krijgt u blijvend aandacht en ondersteuning van de gemeente. Ondernemers versterken elkaar.

Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Meer informatie over bijstand voor ondernemers vindt u op de website van Coöperatie De Kleine Schans.

KleinLandaas en Parallelweg zijn de twee bedrijventerreinen in Woudenberg.

De Werkgeversdienstverlener van de gemeente denkt graag met u mee hoe u vacatures kunt vervullen. De Werkgeversdienstverlener ondersteunt bij het maken van een goede match tussen werkzoekende en u als werkgever. Hij adviseert u ook over eventuele aanvullende subsidies en regelingen bij indiensttreding van een kandidaat. Ten slotte is de Werkgeversdienstverlener verbonden aan het Werkgeversservicepunt Regio Amersfoort. Dat betekent een nog groter aanbod van kandidaten. Meer weten? Neem contact op met Werkgeversdienstverlener Sander van der Gulik via het telefoonnummer 06-24 36 83 44.

De groep Woudenberg Werkt Samen is voortgekomen uit de thema- en inspiratieavond ‘Wind mee voor Woudenberg – samen werken aan een sterk en gezond economisch klimaat’, georganiseerd door de gemeente in 2016.

Tijdens deze avond zijn wensen en ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, onderwijs en overheid. Eind 2016 is naar aanleiding van deze avond een uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 opgesteld. Deze uitvoeringsagenda geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om op innovatieve en dynamische wijze ideeën aan te dragen voor de uitdagingen waar Woudenberg voor staat.

De leden van Woudenberg Werkt Samen vertegenwoordigen alle betrokken O’s, namelijk Onderwijs, Ondernemers, (maatschappelijke) Organisaties en Overheid. Deze groep neemt een voortrekkersrol. Kennis en krachten worden gebundeld, gericht op een duurzamere economie in Woudenberg. Kerntaak is om bestaande initiatieven in Woudenberg groter, beter maar ook duurzamer te maken. En nieuwe initiatieven helpen te realiseren.

Heeft u een initiatief of idee, waarbij Woudenberg Werkt Samen u mogelijk kan helpen. Om het project of initiatief groter, beter en/of duurzamer te maken of van de grond te helpen, neem dan zeker contact op met mevrouw J. Aartssen viainfo@woudenberg.nl.

Woudenberg maakt deel uit van Regio Amersfoort. Regio Amersfoort behoort tot de best presterende en meest concurrerende regio’s van Europa. Goede ideeën ontpoppen hier tot mooie innovaties en ontwikkelingen. De sterke regionale economie en de vele onderlinge verbindingen stellen u in staat uw grenzen te verleggen. De samenwerking tussen de 9 gemeenten is groot. We stemmen onze ruimtelijke, economische en sociale ambities op elkaar af. Als ondernemer profiteert u van een sterke regionale economie met een netwerk dat inspireert. Meer informatie over bedrijventerreinen en Regio Amersfoort is te vinden op de website van Regio Amersfoort.