Ondernemersverenigingen

  • De gemeente weet graag wat er onder haar ondernemers leeft. Daarvoor voert zij regelmatig gesprekken met vertegenwoordigers van die ondernemers.
  • Vestigt u zich als ondernemer in Woudenberg of bent u ondernemer en wilt u zich aansluiten bij een ondernemersvereniging, dan kunt u lid worden van Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW).
  • Voor wie zich als winkelier aan wil sluiten bij een winkeliersvereniging, kan lid worden van Winkeliersvereniging DES.
  • Voor agrarische ondernemers is er de LTO Gelderse Vallei.
  • Zowel BSW, DES, ondernemers uit recreatie/toerisme en horeca als LTO leveren samen een bijdrage aan een sterk en gezonde economie in Woudenberg.
  • Voor het winkelgebied in het centrum is een Bedrijven Investeringszone (BIZ) ingesteld.

  • Wat is een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een winkelgebied of bedrijventerrein waar door alle ondernemers binnen de zone wordt samengewerkt aan het verbeteren van de zone. Hierbij kan aan meerdere verbeteringen worden gedacht. Bijvoorbeeld het mooier maken van de buitenruimte door het toevoegen van bloembakken, of het veiliger maken van de omgeving door toevoeging van camera’s. De ondernemers dragen hiervoor gezamenlijk de kosten. Op deze manier investeren ze samen in het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling van de zone.

  • Bestaande BIZ winkelcentrum Woudenberg

Meerdere ondernemers in Woudenberg zijn verenigd in de winkeliersvereniging Door Eendracht Sterk (DES). Via de BIZ-regeling betalen zij jaarlijks een bijdrage aan DES. De DES investeert dit vervolgens in de verbetering van de zone. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DES