Zorg, ondersteuning en gezondheid

Vanaf 2016 is er samen met maatschappelijke organisaties, gemeente Woudenberg en inwoners gezocht naar de beste manier om de zorg in Woudenberg beter en goedkoper in te richten. Dit omdat er sinds 2015 minder geld te besteden is in de zorg en dat er ook nog voordeel te halen is uit samenwerkingen tussen betrokken personen en organisaties.  

Een Coöperatie in Woudenberg is de best passende manier om een platform te bieden aan de steeds veranderende zorgvragen. Vanaf 1 januari 2018 is Coöperatie De Kleine Schans een feit en zijn zij het centrale aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om het zorg, ondersteuning, gezondheid en leerplicht.