Zorg, ondersteuning en gezondheid

Vanaf 2016 is er samen met maatschappelijke organisaties, gemeente Woudenberg en inwoners gezocht naar de beste manier om de zorg in Woudenberg beter en goedkoper in te richten. Dit omdat er sinds 2015 minder geld te besteden is in de zorg en dat er ook nog voordeel te halen is uit samenwerkingen tussen betrokken personen en organisaties.  

Een Coöperatie in Woudenberg is de best passende manier om een platform te bieden aan de steeds veranderende zorgvragen. Vanaf 1 januari 2018 is Coöperatie De Kleine Schans een feit en zijn zij het centrale aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om het zorg, ondersteuning, gezondheid en leerplicht.

Contactgegevens:
Telefoon(085) 06 69 700
Mailinfo@dekleineschans.nl

Vanaf 1 januari 2024 is MetMaya verantwoordelijk voor de specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Ook in onze gemeente. MetMaya levert bijna alle hulp en ondersteuning die kinderen, jongeren en gezinnen in onze gemeente nodig hebben.

Gebiedsteams
De hulp en ondersteuning gebeurt vanuit gebiedsteams. Hierin werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende deskundigheid en verschillende achtergronden samen. Zij werken daarbij nauw samen met bijvoorbeeld het lokale (wijk)team De Kleine Schans, het welzijnswerk, huisartsen, GGD en het onderwijs. Op deze manier zorgen we dat de jeugdhulp dichtbij kinderen, jongeren en gezinnen wordt geboden. En dat de hulp en ondersteuning ook in de toekomst goed, beschikbaar en betaalbaar blijft.

Al specialistische jeugdhulp in 2023?
Krijg jij of krijgt je kind in 2023 al specialistische jeugdhulp? Dan houd je de jeugdhulporganisatie die je nu hebt. Ook als de hulp of ondersteuning doorloopt in 2024. In heel 2023 kunnen nog nieuwe trajecten worden gestart bij jeugdhulporganisaties die op dit moment specialistische jeugdhulp leveren in de regio. Vanaf 1 januari 2024 starten nieuwe cliënten bij MetMaya.

Meer informatie
Meer informatie over de veranderingen lees je op www.hulpenondersteuningregioamersfoort.nl. Daar is ook informatie voor partners en verwijzers en voor jeugdhulpverleners te vinden. Of kijk op de website van www.metmaya.nl.