Wat doet de gemeente?

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente Woudenberg. Samen met u wil de gemeente de komende jaren de schouders eronder zetten om wonen, werken en leven in Woudenberg te verduurzamen.

Gemeente Woudenberg heeft zich sinds 22 april 2024 aangesloten bij het netwerk Gemeenten4GlobalGoals. Dit netwerk brengt gemeenten samen die zich willen inzetten voor de 17 Global Goals.
Het doel? Het bevorderen van een duurzame en inclusieve samenleving.

Hoewel de gemeente al dagelijks werkzaamheden verricht die bijdragen aan de Global Goals, is het officieel aansluiten bij Gemeenten4GlobalGoals een belangrijke en leuke stap. Door mee te doen kunnen we namelijk leren van anderen en krijgen we toegang tot ondersteuning vanuit het netwerk. We zijn benieuwd naar de inzichten en lessen die we zullen opdoen om gemeente Woudenberg te helpen bloeien als een duurzame en inclusieve gemeente. Bovendien laten we met onze deelname zien dat wij een duurzame en inclusieve samenleving en wereld belangrijk vinden!

Samen met Rijkswaterstaat en andere gemeenten bekijkt de gemeente of we een zonnelint kunnen plaatsen langs de A12. Dit helpt om meer duurzame energie op te wekken, wat belangrijk is voor het milieu en om de klimaatdoelen te halen.

We hebben de voorkeur om eerst zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op daken en gevels, maar dat is niet genoeg. Daarom kijken we ook naar zonne-energie opwekken op land. Binnen dit project zoeken we naar mogelijkheden voor zo veel mogelijk zonne-energie langs de A12.  Dan kunt u denken aan het opwekken van energie op parkeerplaatsen, langs de weg, in geluidschermen etc.

Het Zonnelint is een project uit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). OER staat voor: Opwek van Energie op Rijksvastgoed. In 2021 hebben we met andere gemeenten een verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het OER programma.

In het OER-project A12 Utrecht brengen we de mogelijkheden in kaart voor het opwekken van duurzame energie op het deel van de A12 van Veenendaal tot Woerden. Een traject van 55 kilometer. We zitten nu in de fase van verkenning.

Meer informatie: A12 Utrecht | Energie op Rijksgrond 

Dinsdag 2 november is er een digitaal platform zon en wind gelanceerd. Een online platform met informatie over duurzame energieopwekking van zon- en wind in Woudenberg. Hier kunnen inwoners, ondernemers en betrokkenen aangeven waar zij vinden dat er wel of geen zonne- en windenergie opgewekt mag worden in de gemeente Woudenberg.

Een digitaal platform voor iedereen
In 2030 wil de gemeente Woudenberg 49% minder CO2-uitstoten. Om dit te bereiken, is het nodig om energie te besparen en duurzaam energie op te wekken. Dit kan niet alleen met zonnepanelen op daken. Ook zonnevelden en/of windmolens (windturbines) zijn daarvoor nodig om voldoende schone energie op te wekken. En daarom nodigt de gemeente iedereen in Woudenberger uit om het gesprek aan te gaan en aan te geven waar er wel of niet duurzame zonne- en windenergie opgewekt mag worden. Iedereen kan meedoen op het digitale platform, www.zonenwindwoudenberg.nl, en is ook welkom om mee te denken tijdens de tweede en laatste digitale samenwerksessie op dinsdag 14 december.

Kleinschalige energieopwekking niet voldoende
Het is duidelijk dat wij in Nederland en in Woudenberg niet genoeg hebben aan besparen en kleinschalige opwek (zonnepanelen op daken) om in de toekomst over voldoende elektra te beschikken. Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) en de nationale afspraken wordt daarom ook in Woudenberg gekeken waar en op welke manier grootschalige duurzame opwek van zon- en windenergie mogelijk is.

Samen sterker
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze toekomst en iedereen kan zijn steentje bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan minder weggooien, meer groen in de tuin en op daken en zonnepanelen. Alleen zo kunnen we werken aan het doel om in 2050 duurzaam en CO2-neutraal te zijn. Doet u mee!?

De Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte (TVW) geeft stap voor stap aan hoe we in de gemeente Woudenberg duurzaam en aardgasvrij gaan verwarmen en koken. In de zogenaamde Transitievisie Warmte komt per wijk te staan welke warmteoptie het meest geschikt is. Niet alle wijken gaan tegelijkertijd van het aardgas af. Ook dat gaat stap voor stap.  

Eind 2020 is er een inwonersenquĂȘte gehouden en in februari van 2021 is er een online bewonersbijeenkomst georganiseerd. De vragen die gesteld zijn hebben we met bijbehorende antwoorden in een zogenaamd Q&A lijst (pdf, 82 KB) gezet.

Heeft u de online bewonersbijeenkomst van 9 februari 2021 gemist of wilt u die graag nog een keer terugzien? Ga dan hier naar de presentatie.