Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Nidos)

Ook kinderen verlaten huis en haard op zoek naar een veilig heenkomen. In Nederland is de behoefte aan kleinschalige opvang voor minderjarige vreemdelingen, die een verblijfsstatus hebben, de afgelopen jaren erg groot. De gemeente heeft een wettelijke taak bij te dragen aan de opvang van jongeren.

In tegenstelling tot de Oekraïense opvanglocaties regelt niet de gemeente, maar voogdijinstelling Nidos de opvang van deze groep jongeren.

Nidos

Wanneer een jongere naar Nederland vlucht zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger) moet er volgens de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Nidos is in Nederland de voogdijinstelling die deze taak uitvoert.

De jongeren die hier gaan wonen, worden door Nidos dagelijks begeleid en geholpen met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast krijgen zij de handvatten om zelf straks de regie te kunnen en mogen pakken over hun leven.

Locaties

In Woudenberg is op dit moment de locatie aan de Parklaan in gebruik. De locatie op de Maarsbergseweg wordt medio 2024 geopend.

Parklaan

Vanaf mei 2023 is er op de Parklaan een Nidos locatie waar vier jongeren woonachtig zijn. Op deze locatie kunnen maximaal vijf jongeren wonen. Overdag is er begeleiding voor de jongeren op de locatie aanwezig. De jongeren en de directe omwonenden hebben vanuit het Nidos een telefoonnummer ontvangen en via dit nummer kunnen zij contact opnemen. 

Maarsbergseweg

In 2024 wordt er op de Maarsbergseweg een tweede Nidos locatie geopend. Hier maximaal tien jongeren te wonen. De jongeren die hier gaan wonen, worden door het Nidos begeleid en geholpen met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast krijgen zij de handvatten om straks zelf de regie te kunnen en mogen pakken over hun leven. De begeleiding op deze locatie is 24/7 aanwezig (twee vroege diensten, twee late diensten en één slaapdienst).

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over de opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in Woudenberg? Dan kunt u contact opnemen via opvang@woudenberg.nl