Bezuinigingsdialoog

De gemeente Woudenberg moet de komende jaren bezuinigen. Daarom organiseren wij de Woudenbergse bezuinigingsdialoog. Tijdens deze dialoog gaan we graag met u in gesprek om het beschikbare geld binnen het sociaal domein te verdelen. En er tegelijkertijd voor te zorgen dat zorg goedkoper, beter, dichterbij en met meer eigen verantwoordelijkheid georganiseerd wordt. Dit laatste noemen we de transformatie. Tijdens de dialoog gaat het over onderwerpen als preventie, welzijn, gezondheid, jongeren en ouderen, sport en cultuur, dagbesteding en intensieve zorg. 

Deze ingrijpende bezuinigingen gaan de samenleving raken. We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over wat dit betekent voor u als inwoner of voor uw (sport)vereniging of vrijwilligersorganisatie. Juist daarom kunnen en willen we deze opgave alleen samen met u oppakken. Uw inbreng telt.

Hoe verloopt de Woudenbergse bezuinigingsdialoog?

Wij organiseren van eind november tot maart 2021 in totaal zeven bijeenkomsten. Na deze zeven bijeenkomsten hebben we samen met u concrete oplossingen en ideeën bedacht voor betere en goedkopere zorg en ondersteuning. Door uw inbreng en de andere belanghebbenden aan tafel kunnen deze oplossingen en ideeën rekenen op breed draagvlak. In mei 2021 neemt de gemeenteraad een besluit op basis van uw voorstellen.

Data van de bijeenkomsten

  • 30 november: Kennismaken, bespreken opdracht en doornemen spelregels;
  • 9 en 15 december: Gezamenlijk verkennen van de opdracht vanuit alle denkbare perspectieven, zodat er een gedeeld beeld ontstaat over de opgave. Om vervolgens met elkaar te bepalen welke uitgangspunten we het belangrijkste vinden als het gaat over het (samen)leven in Woudenberg en waar de focus op moet liggen.
  • 8 en 16 februari en 4 en 11 maart: Met elkaar komen tot voorstellen die leiden tot meer inkomsten of minder kosten binnen het sociaal domein. Daarna bepalen we met elkaar de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorstellen. De uiteindelijke opbrengst wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Bijeenkomsten digitaal

Vanwege de geldende maatregelen rondom het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. Hoewel we natuurlijk liever persoonlijke met u in gesprek waren gegaan vanwege de grote impact van de bezuinigingen, vinden wij het op dit moment niet wenselijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Ieders gezondheid en veiligheid staan nu voorop.

Hoe krijgen we alle belangen aan tafel?

Omdat de bezuinigingen verschillende onderdelen van de samenleving raken en omdat iedereen op zijn of haar eigen manier een rol kan spelen bij de transformatie van zorg is het belangrijk dat alle belangen aan tafel zitten en met elkaar het gesprek voeren.

Heeft u nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen heeft. Daarom hebben wij een lijst met veel gestelde vragen toegevoegd aan deze pagina. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met Theona Willigenburg-Zeeuwe of Luuk Vos via het telefoonnummer 14033 of stuur een e-mail naar bezuinigingsdialoog@woudenberg.nl.