Bezuinigingsdialoog

Resultaat Woudenbergse bezuinigingsdialoog naar gemeenteraad

Donderdag 29 april is het witboek van de Woudenbergse bezuinigingsdialoog aangeboden aan de gemeenteraad. In het witboek staan voorstellen die tot en met 2024 een miljoen euro aan bezuinigingen kunnen opleveren. Er zijn ook verschillende ideeën met daarbij de oproep van de dialooggroep om deze verder uit te werken. De definitieve besluitvorming over het witboek wordt betrokken bij de kaderbrief en vindt plaats op 1 juli.

Eind 2020 is de gemeente gestart met de Woudenbergse bezuinigingsdialoog. De opgave was een bezuiniging van € 720.000 in 2022 oplopend naar € 1.500.000 in 2024. Belangenvertegenwoordigers, experts en inwoners gingen met elkaar in gesprek om de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein weer in balans te brengen. Tijdens de dialoog ging het onder andere over onderwerpen als preventie, welzijn, gezondheid, jongeren en ouderen, sport en cultuur, dagactiviteiten en intensieve zorg.

Het was voor de deelnemers hard werken om tot dit resultaat te komen. Maar de deelnemers kijken met elkaar positief terug op de Woudenbergse bezuinigingsdialoog. Het college is trots op de inzet van de deelnemers aan de dialooggroepen en spreekt hiervoor haar dank uit.

Witboek
Eind januari werd het groenboek opgeleverd. Daarin kwamen de deelnemers aan de bezuinigingsdialoog tot een gezamenlijke visie en oplossingsrichtingen om zorg goedkoper, beter, dichterbij en met meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners te organiseren. De afgelopen periode zijn de deelnemers aan de slag gegaan met concrete voorstellen om de bezuinigingsopgave te realiseren. Het resultaat daarvan is het witboek met denkrichtingen en voorstellen, dat op 29 april is aangeboden aan de gemeenteraad.

De deelnemers aan de bezuinigingsdialoog hebben zich uitgesproken over de voorstellen. Daarbij hebben zij laten zien dat zij verder kunnen kijken dan hun eigen belang. Zij realiseerden zich dat de bezuinigingsopgave dusdanig groot is, dat deze van iedereen een bijdrage vraagt. Deelnemers spraken zich dan ook uit voor voorstellen die hen raakten. Dit vanuit de wetenschap dat anderen door andere voorstellen geraakt werden en met de argumentatie dat iedereen een steentje bij moet dragen.

Schouders eronder
De bezuinigingsopgave is groot. “Het is belangrijk om weer een financieel gezonde gemeente te worden. Hiervoor moeten er helaas moeilijke keuzes gemaakt worden. Alle inwoners gaan hier iets van merken”, aldus burgemeester Cnossen. “De voorstellen die door de dialooggroep worden gedaan, raken zowel voorzieningen in het dorp als de zorg die geboden wordt. De coronaperiode heeft laten zien dat we met elkaar veel flexibeler zijn dan we denken. Als gemeenschap moeten we gezamenlijk onze schouders eronder zetten om zo de gevolgen van de moeilijke keuzes zoveel mogelijk te beperken. We hebben vertrouwen in de kracht van de samenleving.”

Besluitvorming
Op donderdag 29 april gaat de gemeenteraad met de deelnemers in gesprek over het verloop van de bezuinigingsdialoog. Op dinsdag 11 mei wordt het witboek besproken tijdens de commissievergadering. De definitieve besluitvorming over het witboek wordt betrokken bij de kaderbrief. De kaderbrief en het witboek worden op dinsdag 8 juni beeldvormend en dinsdag 22 juni oordeelsvormend in de raadscommissie besproken. Op donderdag 1 juli volgt de besluitvorming over de kaderbrief en het witboek in de raadsvergadering.

Het witboek en een film over het proces vindt u hieronder.

Witboek Woudenbergse Bezuinigingsdialoog (pdf, 10 MB)
Video Woudenbergse Bezuinigingdialoog

Als u vragen heeft over de bezuinigingsdialoog kunt u deze aan ons stellen door te mailen naar: bezuinigingsdialoog@woudenberg.nl