Column burgemeester

Terugkerende onderwerpen van belang

26 oktober 2021
U mag het best weten. Ik heb erg geaarzeld over het onderwerp van mijn column van deze week. Want de twee onderwerpen die ons vooral bezighouden zijn helemaal geen nieuwe onderwerpen; de bezuinigingen die op de gemeenten af komen en het coronavirus. Het is lastig om over deze twee zaken te blijven schrijven omdat wat er over te schrijven is eigenlijk niet veel nieuws bevat. Toch zijn beide onderwerpen op dit moment voor de gemeente Woudenberg, maar ook voor de inwoners van Woudenberg, van cruciaal belang.

Deze week was er weer nieuws over de aanhoudend slechte financiële positie van gemeenten in Nederland. De regering in Den Haag heeft een voorstel gemaakt om het geld dat alle gemeenten krijgen op een andere manier te gaan verdelen. Deze herverdeling pakt voor Woudenberg extreem slecht uit. Gelukkig heeft de Raad voor het Openbaar bestuur, een adviesorgaan van de regering, nu ook gezegd dat deze herverdeling heel slecht uit pakt. De Raad schrijft dat de regering zich bij de herverdeling te veel focust op de cijfermatige systematiek en niet op de echte situatie bij gemeenten. Helaas komt het vaker voor dat er in Den Haag weinig aandacht is voor de echte leefwereld van mensen en gemeenten. Daar gebeuren ongelukken door. De intrieste Toeslagen- affaire is daar het meest recente voorbeeld van.

En dan het coronavirus. De afgelopen weken neemt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen weer toe. Patiënten die op zorg zitten te wachten worden wederom om geduld gevraagd. De actuele besmettingssituatie vraagt van ons allemaal verantwoordelijk gedrag. In een interview dat ik enkele weken geleden gaf aan de Let Op Woudenberg liet ik optekenen dat mensen die zich laten vaccineren zich tegen over de samenleving verantwoordelijk gedragen. Op deze uitspraak heb ik reactie gehad van mensen die daaruit begrepen had dat ik daarmee mensen die zich niet laten vaccineren van onverantwoordelijk gedrag beschuldig. Dat is een spijtig misverstand. Wat ik bedoel te zeggen is dat de aanwezigheid van een zeer besmettelijk virus in onze samenleving vraagt om verantwoordelijk gedrag van ons allemaal. Die verantwoordelijkheid kan worden genomen door je te laten vaccineren. Maar wanneer iemand niet gevaccineerd kan of wil worden dan zal op een andere manier verantwoordelijkheid genomen moeten worden. Door vaker een neus-mondmasker te dragen, door gepaste afstand te blijven bewaren, door frequent te testen en de andere basis maatregelen strikt in acht te nemen, die overigens voor ons allemaal belangrijk zijn. Alleen op die manier dragen we allen bij om te voorkomen dat het coronavirus onze samenleving opnieuw in de greep krijgt en de zorg aan mensen die daar nu soms al maanden op zitten te wachten gewoon kan worden verleend.

 

Eerdere columns