Column burgemeester

Een stukje meelopen in de Woudenbergse geschiedenis

4 mei 2021

Mei 2021, dit is mijn laatste werkmaand bij gemeente Woudenberg. Vorige week heb ik voor de laatste keer de koninklijke onderscheidingen uitgereikt en deze week is mijn laatste 4 mei herdenking. Zo heb ik de afgelopen negen jaar met veel inwoners mooie momenten meegemaakt, zowel vrolijk als verdrietig.

In het gesprek met nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog komt na al die jaren nog steeds pijn en verdriet naar boven. Dat kan een burgemeester niet wegnemen maar ik kan wel luisteren naar het verhaal en dat een plaats geven in de geschiedenis van Woudenberg. Wat was het goed om dit in nauwe samenwerking met Stichting Oud Woudenberg te doen. Ik wil in het bijzonder Johan de Kruijff noemen die met tact, geduld en vasthoudendheid veel verhalen heeft vastgelegd. Voor de koninklijke onderscheiding van Wim de Greef was Johan de initiatiefnemer. Wim is genealoog, onderzoeker en redacteur bij Oud Woudenberg en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het documenteren van de geschiedenis van ons dorp. Wat is samenwerking belangrijk, want niemand krijgt alleen iets voor elkaar. Juist de combinatie van mensen maakt Oud Woudenberg tot een prachtige onderdeel van onze samenleving. In het Cultuurhuis vinden we de Oudheidkamer met de onderzoeksruimte waar iedereen - hopelijk snel - terecht kan.

De afgelopen tijd waren er veel vrolijke momenten zoals de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Ik zag veel lachende gezichten bij de 800 Woudenbergse kinderen op ons prachtige sportpark De Grift. Onze buurtsportcoaches hebben vanaf 2013 een nieuwe traditie neergezet met alle basisscholen. Corona dwong ons om een jaar over te slaan maar nu ging dit prachtige evenement binnen de mogelijkheden weer door. Niet alleen de basisschoolkinderen maar de studenten van de Mbo-opleiding in Amersfoort waren blij, omdat zij hier een deel van hun examen konden doen.

Zo gaat de samenleving langzaam verder open, nu we bij alle winkels weer zonder afspraak naar binnen kunnen. De horeca mag gasten ontvangen op de terrassen, een voorzichtige start. Steeds meer ouderen zijn gevaccineerd en kunnen weer anderen ontmoeten. Tegelijkertijd zijn de ziekenhuizen overvol met coronapatiënten en worden andere behandelingen uitgesteld.

We zijn er nog niet, maar ook corona wordt weer geschiedenis en moet vastgelegd worden, aldus Wim de Greef vorige week maandag bij zijn koninklijke onderscheiding. Zo heb ik de afgelopen jaren een stukje meegelopen in de Woudenbergse geschiedenis, die gewoon verder gaat als ik afscheid heb genomen.

 

Eerdere columns