Column burgemeester

Jong

4 januari 2022
Op 31 december jl. bezocht ik samen met de burgemeester van Leusden de plek waar een dertigtal jonge, minderjarige, vluchtelingen worden op gevangen. We brachten oliebollen en raakten aan de praat met begeleiders. We hoorden over de manier waarop deze jonge mensen in Leusden aankwamen met slechts een plastic zakje met wat persoonlijke spullen. En hoe er sinds hun komst iedere dag vrijwilligers zijn die taalles geven, samen met hen koken en sporten. We hoorden met eigen oren hoe 10 dagen oefenen met de Nederlandse taal zijn vruchten begint af te werpen. En we waren onder de indruk hoe vol positieve energie deze jongeren naar hun toekomst kijken en zich daar voor inzetten.

Op 1 januari jl. wandelde ik om 3 uur ’s ochtends samen met een aantal politiemensen naar de plek waar zo’n honderd jonge, deels minderjarige, voornamelijk Woudenbergse inwoners het nieuwe jaar waren begonnen. We raapten lege flessen die als mogelijk slagwapen gebruikt konden worden en raakten aan de praat met bewoners. We hoorde over de manier waarop de jongeren het de uren daarvoor gemunt hadden op beveiligers, politiemensen en onze gemeentelijke handhavers. We konden met eigen ogen zien wat twee uur durend geweld en vernieling met het hart van Woudenberg had gedaan. En we waren onder de indruk hoe vol negatieve energie deze jongeren (en ook oudere jongeren) hun eigen dorp waarin ze alle mogelijkheden van de wereld hebben of kunnen krijgen naar de vernieling helpen.

Vanaf juni vorig jaar ben ik waarnemend burgemeester van Woudenberg. Ik heb het dorp leren kennen als een dorp waar grote saamhorigheid heerst en waar mensen van aanpakken weten. Gemeenschapszin is heel normaal in Woudenberg hoorde ik veel. In de aanloop naar de Oud en Nieuw viering leerde ik ook de schaduwkant van deze gemeenschapszin kennen. Want, zo vertelde men mij, in Woudenberg is het heel normaal dat iedereen in de nieuwjaarsnacht naar de Nieuwe Poort trekt en daar aan het keten slaat. Er worden vernielingen gepleegd, brandjes gesticht en met zwaar (vaak illegaal) vuurwerk gegooid. Een groot aantal mensen doen mee, meer mensen weten er vanaf en nog veel meer mensen ondervinden er de ellende van.

Gemeenschapszin komt slechts ten volle tot z’n recht als we naast samen vieren, huilen, steunen en lachen ook samen corrigeren, nee zeggen en aanspreken. Gemeenschapszin veronderstelt een gezamenlijk besef van wat goed, leuk, normaal en acceptabel is. En elkaar daar dan ook aan houden. Het is heel belangrijk om daar de komende tijd werk van te maken. Want het probleem van de Oud en Nieuw-viering is een Woudenbergs probleem dat alleen door Woudenberg kan worden opgelost.

Op 11 januari krijgt Woudenberg een nieuwe en jonge burgemeester. Zij zal met positieve energie naar de toekomst van Woudenberg kijken en zich daar ten volle voor inzetten. Ik wens haar daar veel plezier, energie, wijsheid en gemeenschapszin toe.

Eerdere columns