Column burgemeester

Wisseling van de wacht

Tijdens onze digitale gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 mei was er wisseling van de wacht in de gemeenteraad. Drie raadsleden namen afscheid en drie nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd. Bij deze gebeurtenissen waren we gewend aan een volle raadszaal met familie van de vertrekkende en beginnende raadsleden als publiek. Natuurlijk horen hier ook bloemen en felicitaties bij. Dus dat voelde donderdagavond wel erg kaal om dit via ons computerscherm te zien en te horen. Overigens  zijn die bloemen wel thuis bezorgd.

De gemeenteraad bestaat uit Woudenbergers die elkaar niet uit hebben gezocht en met elkaar het gemeentebestuur zijn. Zo namen we afscheid van drie heel verschillende mensen met de overeenkomst van hun inzet in de gemeenteraad. De kwaliteit van Arno Vink van Gemeentebelangen is dat hij goed weet wat er leeft in het dorp met een luisterend oor en vooral ondernemer. Hij had ja gezegd tegen het raadslidmaatschap maar de vergadercultuur paste hem niet. Fijn dat Karin Schipper klaar staat om zijn werk in de raad over te nemen.

Jan van den Dool is het langstzittende scheidend raadslid -sinds 27 maart 2014- maar hij herinnerde er fijntjes aan dat SGP raadsleden ook een traditie hebben van veel meer jaren raadswerk. Ik kenschetste Jan als een gedreven raadslid met focus op onderwerpen als cliëntondersteuning, vasthoudend. Als voorzitter van de gemeenteraad ben ik twee keer bij zijn gezin op kraambezoek geweest. Het is goed dat ook jonge ouders vertegenwoordigd zijn in de raad. Tegelijk is het raadswerk dan een flinke belasting voor het thuisfront. Ik vind het mooi dat hij nu een bewuste keus heeft gemaakt om niet alle ballen in de lucht te houden. De bal van het raadswerk wordt overgenomen door Henri van Veldhuizen.

Sierd Smit is het derde raadslid van wie wij afscheid hebben genomen. Sierd is samen met zijn vrouw Anja een vertrouwd beeld in Woudenberg: op de fiets of lopend met kleinkinderen en in zijn rol bij het G-team van de voetbalvereniging. Hij was sinds 26 november 2015 raadslid, eerst voor de PvdA, later PvdA/GroenLinks. De reden om te stoppen was het maken van een wereldreis. Ik hoop dat er spoedig weer een tijd aanbreekt om deze droom te verwezenlijken. Zijn plaats wordt ingevuld door Henk van de Wetering.

Dank aan alle raadsleden voor het nemen van de verantwoordelijkheid om Woudenberg goed te besturen.

En nu onszelf weer uitvinden

“Het makkelijkste deel van de crisis hebben we gehad” zei de burgemeester van Nijmegen, voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad. De maatregelen van het rijk worden versoepeld. De kinderen kunnen weer naar school, buiten mag er weer gesport worden, kappers en bibliotheken zijn weer open. Maar van de maatregelen als anderhalve meter afstand houden en drukte vermijden zijn we voorlopig niet af.

Het opleggen van de ‘intelligente lockdown’ door premier Rutte liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Onder hoge tijdsdruk werden ingrijpende maatregelen genomen die ons land stilzetten. Door een appél te doen op onze onderlinge afhankelijkheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, namen inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar de verantwoordelijkheid door thuis te blijven.

Versoepeling van de maatregelen geeft heel veel vragen. Op de website van de rijksoverheid vinden we mooie schema’s wat wanneer weer mag. Met die extra ruimte komt er ook veel creativiteit van de samenleving los. Ik vertelde al eerder hoe binnen een week het sporten voor de jongeren door onze sportverenigingen en buurtsportcoaches was georganiseerd. Ook de binnensporten komen met prachtige ideeën om weer zoveel mogelijk Woudenbergers de kans te geven weer te gaan bewegen.

Bij de gemeente als eerste overheid komen nu heel veel vragen over het veilig weer starten van activiteiten of bedrijven.  Uiteraard bereidt ook gemeente Woudenberg zich voor op die anderhalve-metersamenleving waar we voorlopig inzitten. Maar voor horeca, zorginstellingen en scholen zijn niet al hun vragen te beantwoorden. Wij kunnen de algemene regels meegeven over anderhalve meter afstand houden en thuisblijven bij klachten. Hoe dat moet, is de verantwoordelijkheid van iedereen zelf.

Bij het weer opstarten van de maatschappij worden de grote gevolgen zichtbaar voor al die Woudenbergers die van de ene op de andere dag zonder inkomsten zitten terwijl de vaste kosten wel doorlopen. Faillissement of werkloosheid hangt dreigend boven hun hoofd. Dit geeft veel stress en zorgen voor de toekomst. De voor-coronatijd komt niet meer terug. We moeten ons instellen op een nieuwe levenswijze. Dat is het verlies nemen en onszelf weer opnieuw uitvinden. Ook de gemeente kan niet overgaan tot de orde van de dag.

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid en die van anderen vraagt aanpassingsvermogen. Ik heb in de afgelopen weken veel veerkracht gezien in Woudenberg en op die basis gaan ook wij onze samenleving opnieuw uitvinden.

Eerdere columns