Column burgemeester

Luisteren als goed voornemen

14-01-2020

De eerste werkweek van het nieuwe jaar zit erop. Ik heb veel handen geschud en evenveel wensen uitgewisseld. Op maandag 6 januari begon mijn werkdag met een bijeenkomst met alle medewerkers van gemeente Woudenberg. ’s Avonds was in De Camp onze nieuwjaarsreceptie waar drie Woudenbergers die iets bijzonders betekenen voor de samenleving in het zonnetje werden gezet . Soms wordt mij terloops iets verteld dat blijft hangen, bijvoorbeeld elke dag op bezoek bij de oudste inwoner van Woudenberg, 42 jaar collecteren voor ReumaNederland of op de fiets naar Texel om geld op te halen voor het Diabetesfonds. Het zijn stille krachten in onze samenleving die met een Zilveren Speld even in het volle licht staan.

“Luisteren en betrokken zijn worden de waarden van het nieuwe decennium.” Deze inspirerende woorden sprak de Commissaris van de Koning Oosters uit in zijn nieuwjaarstoespraak op 8 januari. Aandacht voor de ander stelde hij tegenover polarisatie die nu het debat beheerst. Hij citeerde zijn illustere voorganger jhr. Bosch van Rosenthal  met “alleen door begrijpen wordt vertrouwen gewekt, hetwelk een onmisbare voorwaarde voor samenwerken is.” Samenwerken en vertrouwen, nodig in een samenleving waar we over elkaars hoofden heen praten.

Die woorden van de Commissaris van de Koning citeer ik omdat aandacht voor en nieuwsgierig zijn naar de ander ook zo passen bij Woudenberg. Dat merkte ik bij de buurtbijeenkomsten over veiligheid waar inwoners met elkaar in gesprek gingen over veiligheid. Elke keer waren een wijkagent, onze BOA, andere medewerkers van de gemeente, gemeenteraadsleden en collegeleden aanwezig om te luisteren naar de zaken die de buurtbewoners bezig hielden. Vaak kreeg ik aan het eind van de avond, of als ik u later tegenkwam in het dorp, te horen dat het luisteren enorm gewaardeerd werd. Natuurlijk ligt de bal nu bij de gemeente om acties uit te zetten op de veiligheidspunten die het meest genoemd werden. Opvallend is dat die vaak over verkeer gaan. Het onderwerp waar ook de gemeenteraad een groot deel van de eerste vergadering in 2020 aan besteedde. Ook onze kinderburgemeester Tim heeft verkeer als zijn missie.

Mijn voornemen blijft in 2020 om goed te luisteren naar alle inwoners die vanuit een betrokkenheid zaken aan de orde stellen. Dank aan allen die zich inzetten voor de gemeenschap, in het groot of klein, als vrijwilliger, mantelzorger of professioneel. Ik wens iedereen dat luisterende oor toe.

Eerdere columns