Digitaal Toegankelijk

We willen dat iedereen de website van de gemeente kan gebruiken. Ook mensen met een beperking. De overheid heeft hier eisen over vastgesteld. In die eisen staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en slechtzienden geen informatie mogen mislopen vanwege hun beperking. Meer informatie over de eisen vindt u op de website Digitoegankelijk. De gemeente wilt haar website en de websites die daaronder vallen in de toekomst volledig toegankelijk maken. Heeft u vragen of wilt u een probleem in het gebruik van de website melden, dan kunt u dat doorgeven via communicatie@woudenberg.nl     

Is de website van de gemeente Woudenberg digitaal toegankelijk? 
Gemeente Woudenberg streeft ernaar om haar online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Zoals staat beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De website van de gemeente heeft een status B en dat betekent dat de website gedeeltelijk voldoet

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.