Gemeentenieuws

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen. U leest ze op deze pagina. De aanvragen die de gemeente krijgt en besluiten die de gemeente neemt, vindt u ook op de website overheid.nl. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan hier op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Ekris 16, 3931 PW, het plaatsen van een nok verhogende dakkapel, Z.336864.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Buurt BBQ Eshoflaan t.h.v. nrs. 35, 37 en 39, Buurtvereniging Eshoflaan, 1 juli 2022, Z.336692.
Eenmalige verplaatsing verzameling standplaatsen zaterdagmarkt, standplaatsen verplaatsen van het Poortplein naar De Nieuwe Poort i.v.m. het evenement Haantjesdag, 11 juni 2022, Z.335472.
Het plaatsen van een container t.b.v. afvoer oude tegels en tijdelijke opslag nieuwe tegels op parkeervak Kikkerbeet, mevr. E.A. van Houtert, Van Steenbergenlaan 18, van 19 mei t/m 3 juni 2022, Z.336894.
Fietstocht La Vuelta22Amerongen, Woudenberg e.o., 4 juni 2022, Z.336808.
Het plaatsen van een container van 24 juni 2022 tot en met 22 juni 2022, J. Fortgens, Vondellaan 46, Z.336934.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer van Maatschap J.G. Verbeek en G.J. Verbeek- Van Garderen  - Laagerfseweg 77 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 11 februari 2022 een melding in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Maatschap J.G. Verbeek en G.J. Verbeek- Van Garderen te Woudenberg. De melding heeft betrekking op de omschakeling van een regulier zeugenbedrijf naar een gesloten biologische varkenshouderij, aan de Laagerfseweg 77 in Woudenberg. De melding is geregistreerd onder zaakkenmerk Z/22/714771. (dossier gemeente Z.335891).

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking verlenen vergunning Laagerfseweg 77 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 16 mei 2022 een vergunning verleend aan Maatschap J.G. Verbeek en G.J. Verbeek- Van Garderen te Woudenberg in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de veebezetting op de veehouderij aan de Laagerfseweg 77 te Woudenberg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z/22/714930.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. De van rechtswege verleende vergunning treedt na de bezwarentermijn in werking, tenzij bezwaar is gemaakt. Dan wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op het bezwaar is beslist.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Woudenberg, postbus 16, 3930 EA, Woudenberg.

U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de gemeente Woudenberg.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en contactgegevens;
  • de datum waarop u het bezwaar indient;
  • een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;
  • de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
  • als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/714930. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 10 mei 2022
Laagerfseweg 48-50, 3931 PG, het plaatsen van een erfafscheiding, Z.336300.
Datum: 10 mei 2022
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, Plaatsen van een waterpompinstallatie, Z.336109.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
4 mei 2022:
Kaartleesrit "W&R rally 2022", Ten Events, 3 juni 2022, Z.336785.
6 mei 2022:
Aanvraag art. 35 ontheffing D&H, Reinaerde, zomerfeestje voor cliënten, 24 en 25 juni 2022, Z.336784.
Het plaatsen van een container van 1 t/m 24 juni 2022, S. van der Tuin, Beukenlaan 8, Z.336786.
9 mei 2022:
Blind Elephant Motorrun, MBT MAC Veenendaal, 11 juni 2022, Z.336781.
10 mei 2022:
Fietstocht en actiemarkt, Leliezorggroep, Huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, 21 mei 2022, Z.336576
Avondvierdaagse Woudenberg, 14 juni 2022 t/m 17 juni 2022, Z.336312.
11 mei 2022:
Stichting Cement, het houden van theaterspektakel Sanne met voorafgaand een informatiemarkt waar organisaties m.b.t. de agrarische sector zich presenteren en de bezoekers voorafgaand een maaltijd nuttigen, 24 en 25 juni en 1 en 2 juli 2022, tegenover het weiland van De Steeg 6, Z.336535.
Tour de Junior, 10 augustus 2022, Tour de Junior Achterveld, Z.336782.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Rumelaarseweg 60, 3931 PA, het uitbreiden van de woning met een tuinkamer, Z.336789 (CLO).
Rumelaarseweg 60, 3931 PA, het intern verbouwen van de schuur, Z.336790 (CLO).
Meent 1, 3931 MD, het bestaande bijgebouw slopen en een nieuw bijgebouw plaatsen, Z.336792 (CLO).
Laan van Nieuwoord 69, 3931 DE, het plaatsen van een fietsenstalling in de voortuin, Z.336807 (CLO).
Westerwoud 11, 3931 DJ, het bouwen van een bijgebouw, Z.336848.
Laanzicht 56, 3931 RP, het bouwen van een erker, Z.336849 (CLO).
Prinses Amalialaan 5b, 3931 BE, het verbreden van de inrit, Z.336850.
De Nieuwe Poort 2, 3931 JK, het plaatsen van een terrasafscheiding, Z.336852 (CLO).

Rectificatie:
Landaasweg 17, 3931 GA,
het vestigen van het bedrijf voor de verhuur van legertenten en de verhuur van overige tenten en benodigdheden, Z.336643 CLO.
Zowel de locatie als omschrijving is niet correct, dit moet zijn:
Laagerfseweg 31a, 3931 PC, het aanvragen van een watervergunning, (af te handelen door het waterschap), Z.336643 CLO.

Ingediende sloopmelding:
Rumelaarseweg 60, 3931 PA,
het slopen van stallingsruimte en het verwijderen van asbest, OLOnr. 6939289.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking melding van een activiteit aan de Heuvelsesteeg 32 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 2 december 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van De Koning-van Ginkel V.O.F. te Woudenberg. De melding heeft betrekking op op het realiseren van een emissiearme pluimvee- en vleeskalverenstal, het realiseren van een wintergarten aan de bestaande pluimveestal, het wijzigen van de veebezetting en het wijzingen van de voeropslagen aan de Heuvelsesteeg 32 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-5678.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingediende melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen:
Sectie B nummer 2143,
het aanleggen van een nieuw systeem, Z.336787 (CLO).

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Blind Elephant Motorrun, MBT MAC Veenendaal, 11 juni 2022, Z.336781.
Tour de Junior, 10 augustus 2022, Tour de Junior Achterveld, Z.336782.
Op de Zeisterweg het plaatsen van een tribune en een groot scherm en een horecaplein, in de Voorstraat een dikke bandenrace, alles in het kader van La Vuelta, 20 augustus 2022, Buurtsportcoach, Z.336748.
Heuvelrug Triathlon, Stichting Heuvelrug Triathlon, Henschotermeer, 11 juni 2022, Z.336754.
Kaartleesrit "W&R rally 2022", Ten Events, 3 juni 2022, Z.336785.
Het plaatsen van een container van 1 juni 2022 tot en met 27 juli 2022, S. van der Tuin, Beukenlaan 8, Z.336786.
Aanvraag art. 35 ontheffing D&H, Reinaerde, zomerfeestje voor clienten, 24 en 25 juni 2022, Z.336784.
Het plaatsen van een container van 30 mei 2022 tot en met 14 juni 2022, G. van de Craats, Frans Halslaan 3, Z.336831.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
28 april 2022:
Nijverheidsweg 22, 3931 CX, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, Z.336310.
30 april 2022: 
Heuvelsesteeg 32, 3931 PP, het realiseren van twee agrarische bedrijfsgebouwen, Z.335650.
2 mei 2022:
John F. Kennedylaan 19, 3931 XE, het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.336229.
2 mei 2022:
Davelaar 4, 3931 PS, bouwen tuinhuis, Z.335791.
3 mei 2022:
Gerard Doulaan 8, 3931 LG, het vervangen van een deel glas door een dichte muur, Z.336230.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
28 april 2022:
Het ontvangen van lopers en hun begeleiders die deelnemen aan de bevrijdingsvuurestafette en de overdracht van het vuur aan de burgemeester, die een vuurschaal zal aansteken, Sti. Oranjecomité, 5 mei 2022, Parklaan 1, bordes voor het gemeentehuis, Z.336690.
29 april 2022:
Tentfeest, PJGU, in het weiland tegenover Laagerfseweg 92, 21 mei 2022, Z.336401.
2 mei 2022:
Voorjaarsconcert 'Highlights of the Maestro' op 14 mei 2022, Fidelio, Sporthal De Camp, De Bosrand 17a, Z.336646.
Reinaerde, standplaats voor de maanden juni, juli, augustus en september, De Heygraeff 3, Z.336546.
4 mei 2022:
Het organiseren van een oldtimer rit, 25 juni 2022, Stichting Sociëteitenrally, Z.336694.
Woudenbergse Proeverij op 9 juli 2022, Dorpsstraat (wordt afgesloten), Stichting Proef Woudenberg, Z.336183.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Stationsweg West 68-68a
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Stationsweg West 68-68a ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en het realiseren van twee levensloopbestendige woningen. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar twee burgerwoningen. Het betreft de locatie Stationsweg West 68-68a te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie H nummers 427, 914, 916 en 917.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPstationw68-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Voskuilerdijk 12
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Voskuilerdijk 12 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Voskuilerdijk 12, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie A, nummer 1299. Met het wijzigingsplan wordt de bedrijfsbestemming met functieaanduiding vogelasiel gewijzigd naar een woonbestemming. Het grootste deel van de bijgebouwen wordt hierbij gesloopt of weggehaald.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: NL.IMRO.0351.WPVoskuilerdijk12-on01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Anterieure overeenkomst Voskuilerdijk 12  
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan “Voskuilerdijk 12” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met mevrouw H. Sjollema te Woudenberg is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Voskuilerdijk 12, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A nummer 1299.

Bekendmaking bestemmingsplan Schoolstraat 9
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 bestemmingsplan Schoolstraat 9 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Schoolstraat 9, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie B, nummers 4148, 4184, 5800, 5801 en 6039. Met het bestemmingsplan wordt de bestaande bedrijfsfunctie omgezet naar een woonfunctie ten behoeve van kleine woningen bedoeld voor verhuur. Het plan omvat onder meer de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing alsmede de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een appartementengebouw met minimaal 8 en maximaal 10 kleine wooneenheden en de daarbij behorende (parkeer-)voorzieningen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351. BBkschoolstr9-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking bestemmingsplan Voskuilerweg 36
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 bestemmingsplan Voskuilerweg 36 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Op het perceel rust momenteel een agrarische bestemming waar een intensieve veehouderij is toegestaan. Met de herziening van de bestemming wordt de agrarische bestemming deels gewijzigd naar een bedrijfsbestemming.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPVoskuilerweg36-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Davelaar 10, 3931 PS, het realiseren van een buitenbak voor paarden met een omheining, Z.336722.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het ontvangen van lopers en hun begeleiders die deelnemen aan de bevrijdingsvuurestafette en de overdracht van het vuur aan de burgemeester, die een vuurschaal zal aansteken, Sti. Oranjecomité, 5 mei 2022, Parklaan 1, bordes voor het gemeentehuis, Z.336690.
Het organiseren van een oldtimer rit, 25 juni 2022, Stichting Sociëteitenrally, Z.336694.
Zomermarkt, 23 juli 2022, Krokos evenementen, centrum van Woudenberg, Dorpsstraat en Voorstraat, Z.336674.
Survivaltocht, Hervormde Gemeente Scherpenzeel, Brinkkanterweg t.h.v. nr. 20, Z.336734.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
22 april 2022: Stationsweg West 62, 3931 ET, het verbouw en renoveren van de woning, Z.335432.

26 april 2022: Gouden Regen 44b, 3931 ZE, plaatsen dakkapel op het voordakvlak, Z.335979.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

25 april 2022:
Werkzaamheden aan het spoor (overweg Laagerfseweg nabij Laagerfseweg 98), aanvraag ontheffing geluidshinder, i.o.v. ProRail, 19 en 20 mei 2022, Z.336586.
Eindfeest schooljaar 2021/2022, Stichting Ouderraad Jan Ligthartschool Woudenberg, Frans Halslaan 4, schoolplein en naastgelegen grasveld, 1 juli 2022, Z.336500.
Bruiloft, T. Hazeleger, Laagerfseweg 12a, 24 juni 2022, Z.336435.

26 april 2022:
Spieren aan de wandel Pinkstertocht, Woudenberg e.o., 5 juni 2022, Z.336236.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Verleende vergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

Aan Greenspread B.V., is vergunning verleend voor het plaatsen van laadpalen op basis van artikel 2:10 en 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woudenberg. Deze vergunning is van toepassing op de volgende locatie:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Paulus Potterlaan, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de boven het besluit vermelde datum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Verleende vergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

Aan Greenspread B.V., is vergunning verleend voor het plaatsen van laadpalen op basis van artikel 2:10 en 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woudenberg. Deze vergunning is van toepassing op de volgende locatie:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Zwanebloem, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de boven het besluit vermelde datum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Verkeersbesluit 

Het college van B&W heeft besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Paulus Potterlaan, aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

Inzien en bezwaar
De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van zes weken op de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Vermeld u in het bezwaarschrift uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het betreffende besluit.

Verkeersbesluit

Het college van B&W heeft besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Zwanebloem, aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

Inzien en bezwaar
De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van zes weken op de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Vermeld u in het bezwaarschrift uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het betreffende besluit.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Maarsbergseweg 73, 3931 JG, Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.336618 CLO.
De Kaneel 22, 3931 AM, het renoveren van de gevel, Z.336630 CLO.
Moorsterweg 14, 3931 NC, het aanleggen van een poel, Z.336641 CLO.
Landaasweg 17, 3931 GA, het vestigen van het bedrijf voor de verhuur van legertenten en de verhuur van overige tenten en benodigdheden, Z.336643 CLO.
Europaweg, sectie H nummer 1058, het bouwen van 30 tijdelijke woningen, Z.336651 CLO.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Fietstocht en actiemarkt, Leliezorggroep, Huize Nieuwoord, 21 mei 2022, Z.336576.
Voorjaarsconcert 'Highlights of the Maestro' op 14 mei 2022, Fidelio, De Bosrand 17a, Z.336646.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
19 april 2022:
Griftdijk 28, 3931 MC, het vergroten van een bestaand bedrijfspand, Z.335896.
Nijverheidsweg 22, 3931 CX, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, Z.336310.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
13 april 2022:
De Bongerd 1, 3 en 5, 3931 VM, het aanpassen en moderniseren van de kamers, uitgevoerd met eigen sanitair, Z.335341.
Westerwoud 13, 3931 DJ, het realiseren van een tuinkamer met berging, Z.335642.
Laan van Blotenburg 16a, 3931 SK, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning, Z.335865.

19 april 2022:
Zegheweg 8, 8a t/m 8f, 3931 MR, het bouwen van 7 seniorenwoningen met parkeervoorziening, Z.335695.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
11 april 2022:
Plaatsen van een springkussen, Dhr. Vonhof, grasveld nabij Gouden Regen 31 + 33, 27 april 2022, Z.336488.

20 april 2022:
Het plaatsen van een hijskraan, Prefast, Esdoornlaan 7, 11 mei tussen 07 - 15 uur, Z.336529.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Ekris 23, 3931 PT, het kappen van een berk, Z.33530 (CLO).

Bekendmaking aanvraag vergunning aan de Ekris 52 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Woudenberg hebben op 28 februari 2022 een aanvraag voor een betreft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van V.O.F. Mulder Woudenberg te Woudenberg voor het wijzigen van het bouwplan. De aanvrager wil een nog niet gebouwde pluimveestal uitbreiden op de locatie Ekris 52 in Woudenberg. De aanvraag heeft zaakkenmerk Z/22/717058. Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend. Het indienen van bezwaar is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen. Wij nemen binnen 8 weken een besluit op de aanvraag. Deze termijn kunnen wij met zes weken verlengen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Eindfeest schooljaar 2021/2022, Stichting Ouderraad Jan Ligthartschool Woudenberg, Frans Halslaan 4, schoolplein en naastgelegen grasveld, 1 juli 2022, Z.336500.

Plaatsen van een springkussen, Dhr. Vonhof, grasveld nabij Gouden Regen 31 + 33, 27 april 2022, Z.336488.

Het plaatsen van een hijskraan, Prefast, Esdoornlaan 7, 11 mei tussen 07 - 15 uur, Z.336529.

Reinaerde, standplaats in de maanden juni, juli, augustus en september, De Heygraeff 3, Z.336546.

Stichting Cement, het houden van theaterspektakel Sanne met voorafgaand een informatiemarkt waar organisaties m.b.t. de agrarische sector zich presenteren en de bezoekers voorafgaand een maaltijd nuttigen, 24 en 25 juni en 1 en 2 juli 2022, tegenover het weiland van De Steeg 6, Z.336535.

Werkzaamheden aan het spoor (overweg Laagerfseweg nabij Laagerfseweg 98), aanvraag ontheffing geluidshinder, i.o.v. ProRail, 19 en 20 mei 2022, Z.336586.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 13 juli 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van B. Mijts te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting, B. Mijts Schilderwerken, aan de Stationsweg Oost 269 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-3289. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
8 april 2022: Stationsweg West 62, 3931 ET, verbouw/renovatie woning, Z.335432.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
8 april 2022: Nijverheidsweg 42, 3931 CX, het uitbreiden van de woning, waarmee de woning wordt opgesplitst in 3 woningen en de bestaande inrit verbreden, Z.335810.

6 april 2022: Stationsweg West 62, 3931 ET, verbouw/renovatie woning, Z.335432.

11 april 2022: Willem de Zwijgerlaan 203, 3931 KR,  het vernieuwen van de gevels, het verhogen van het dak inclusief het realiseren van een aanbouw en verduurzamen van de woning,   Z.335940.                                                                                                                                                                 
12 april 2022: Prins Mauritslaan 21, 3931 KD, uitbreiding van woning, Z.336029.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
11 april 2022: Oranjecomité Woudenberg, 26 april 2022 Koningsnacht in de kantines van de voetbal- en korfbalvereniging van Sportpark De Grift, 27 april 2022 Koningsdag in het centrum van Woudenberg, waarbij gedeelten van het centrum worden afgesloten, Z.336182.

Helemaal Hollands Koningsdag, Herry’s Bar, 27 april 2022, gedeelte van de Dorpsstraat tussen nummer 23 en 17 wordt afgesloten, Z.336049.

Het houden van een kleedjesmarkt/rommelmarkt op Koningsdag, 27 april 2022, mevr. E. Brons, Rembrandtlaan, Z.336477.

12 April 2022: Jubileum dag i.v.m. 25 jarig bestaan dierenambulance Woudenberg, Dierenambulance Woudenberg Dhr. E. Vreezen, 4 juni 2022 11.00 – 16.00 uur, De Bosrand 15-17, Z.336162.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Anterieure overeenkomst Schoolstraat 9

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Schoolstraat 9” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer R. van Wolfswinkel is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Schoolstraat 9 ten behoeve van de functiewijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie. Het plan omvat onder meer de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing alsmede de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een appartementengebouw met maximaal 10 kleine wooneenheden en de daarbij behorende (parkeer-)voorzieningen. Het betreft het perceel Schoolstraat 9, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie B, nummers 4148, 4184, 5800, 5801 en 6039.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 28-04-2022

Op donderdag 28 april 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Benoeming accountant voor de controle van de jaarstukken 2022 t/m 2024
 • 11e herziening en afsluiting Amalialaan
 • 14e herziening en afsluiting Het Groene Woud
 • 4e herziening Nijverheidsweg
 • 6e herziening Hoevelaar fase 1
 • Herziening 2022 Spoorzone
 • Resultaatbestemming grondexploitaties 2021
 • Vaststellen bestemmingsplan Schoolstraat 9
 • Vaststellen bestemmingsplan Herziening Hoevelaar Fase 1
 • Vaststellen bestemmingsplan Voskuilerweg 36
 • Vaststellen bestemmingsplan Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33
 • Reglementen van orde

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. U kunt de vergadering ook meeluisteren. Op de website verschijnt (bij de vergadering zelf) een mediaplayer op het moment dat de vergadering start.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Kouweland 23, 3931 SE, het starten van een trimsalon in de schuur, Z.336434.
Koningin Wilhelminastraat 19, 3931 CH, het bouwen van een veranda aan de achterzijde van de woning, Z.336445.
Koningin Julianaplein 4, 3931 CK, omzetten van kantoorgebouw naar 5 studio's, Z.336459.
Nico Bergsteijnweg 81, 3931 CB, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Z.336490.

Rectificatie reguliere aanvraag gepubliceerd in week 12:
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE,
het realiseren van vier wooneenheden, Z.336258.
Dit moet zijn:
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het veranderen van de woning in 5 appartementen, Z.336258.

Ingediende sloopmelding:
Stationsweg West 9, 3931 EJ,
het slopen van een schuur en saneren van asbest, Z.336464.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Bruiloft, T. Hazeleger, Laagerfseweg 12a, 24 juni 2022, Z.336435.
RegioBank Poortzangers festival, Dorpsstraat, 3 september 2022, Z.336482.
Het houden van een kleedjesmarkt/rommelmarkt op Koningsdag, E. Brons, Rembrandtlaan, Z.336477.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
Datum: 6 april 2022
Zegheweg 8a, 3931 MR, nieuwbouw van 7 seniorenwoningen met parkeervoorziening, Z.335695.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
6 april 2022:
De Heygraeff 3, 3931 MK, het plaatsen van units voor een tijdelijke huisvesting van 8 cliënten voor een periode van 1 jaar, Z.335611.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
1 april 2022:
Feestavond, Sport en Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17, 23 april 2022, Z.336067.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Voorstraat 9-11, 3931 HA, transformatie winkels naar wonen, Z336341.
Stationsweg Oost 259, 3931 ER, verbouw van kantoorruimte, Z.336383
Dorpsstraat 19, 3931 ED, wijzigen bestemming, Z.336379.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Stationsweg Oost 201, 3931 EP
, het tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. plaatsen van kelder, Z.336361.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Avondvierdaagse Woudenberg, Mevr. De Noo, 14 t/m 17 juni 2022, Z.336312.
Tentfeest, PJGU, Laagerfseweg 92, 21 mei 2022, Z.336401.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ten behoeve van de locatie Stationsweg West 48 in Woudenberg.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg zijn vanwege de toenemende verkeersdrukte nabij de Europaweg/Stationsweg-West en de Laan 1940-1945 voornemens de verkeerssituatie te wijzigen. Het wijzigen van de betreffende verkeerssituatie heeft tot gevolg dat er fysieke aanpassingen aan de weg gaan plaatsvinden. Bij fysieke aanpassingen aan de weg dient na-gegaan te worden of de aanpassingen tot gevolg hebben dat de geluidbelasting op nabij gelegen woningen als gevolg van verkeerslawaai toeneemt. Bij een toename van meer dan 1,5 dB  is er sprake van een reconstructiesituatie Wet geluidhinder.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat bij één woning in Woudenberg sprake is van een reconstructiesituatie waarbij tevens de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg zijn voornemens om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde betreft de woning aan de Stationsweg West 48 (reconstructiewoning).

Het ontwerpbesluit heeft het zaakkenmerk Z/21/710673.

U wilt reageren?
U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dinsdag 5 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan de  RUD Utrecht, t.a.v. C. de Jong, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via het e-mailadres: c.dejong@rudutrecht.nl . Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met C. de Jong, (c.dejong@rudutrecht.nl). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via het e-mailadres c.dejong@rudutrecht.nl of 06-55498013

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht, C. de Jong (c.dejong@rudutrecht.nl) of  via telefoonnummer 06-55498013.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
26 maart 2022:
Hopeseweg 26a, 3931 PP, het oprichten van een bedrijfswoning, Z.335362.

28 maart 2022:
’t Schilt 32, 3931 VH, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.335790.

28 maart 2022:
Laagerfseweg 105, 3931 PD, het plaatsen van een verdeelstation, Z.335862.

30 maart 2022:
Prangelaar 40, 3931 RD, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, Z.335920.

30 maart 2022:
Parallelweg 136a, 3931 MT, nieuwbouw van een mestopslag/werktuigenberging, Z.335175.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
25 maart 2022:
Het organisatiecomité KTR Operation Faust 2022, Keep Them Rolling Operation Faust 2022 van 4 - 8 mei 2022, Z.336307.

28 maart 2022:
Plaatsen container, Rembrandtlaan 5, van 28 maart t/m 8 april 2022, Z.336334.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 12-04-2022

Op dinsdag 12 april 2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Benoeming accountant voor de controle van de jaarstukken 2022 t/m 2024
 • Vaststellen bestemmingsplan Schoolstraat 9
 • Vaststellen bestemmingsplan Herziening Hoevelaar Fase 1
 • Vaststellen bestemmingsplan Voskuilerweg 36
 • Vaststellen bestemmingsplan Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33
 • 11e herziening en afsluiting Amalialaan
 • 14e herziening en afsluiting Het Groene Woud
 • 4e herziening Nijverheidsweg *)
 • 6e herziening Hoevelaar fase 1 *)
 • Herziening 2022 Spoorzone *)
 • Resultaatbestemming grondexploitaties 2021
 • Ontwerpbegroting AVU 2023 - geen zienswijze

*)       Conform afspraak over de behandeling van de grondexploitaties zal de voorzitter in de
          vergadering voorstellen de agendapunten 15 t/m 17 in beslotenheid te behandelen.

Inspreken:
Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen? Meld dit dan uiterlijk 07-04-2021 bij de griffie. Dit kan per e-mail: griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Op 7 april 2022 houdt de commissie bezwaarschriften een openbare zitting. In deze hoorzitting worden de volgende zaken behandeld:

 • om 19.30 uur, bezwaarschrift weigeren omgevingsvergunning carport en bouwen veranda op perceel Meent 2a
 • om 20.15 uur, bezwaarschrift verleende kapvergunning ter hoogte van Zegheweg 6

De hoorzitting wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Nijverheidsweg 22, 3931 CX, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, Z.336310.
Laagerfseweg 48-50, 3931 PG, het plaatsen van een erfafscheiding, Z.336300.
Brinkkanterweg 8, 3931 PJ, verbouwing van een schuur t.b.v. een mantelzorgwoning, Z.336325.
Stationsweg Oost 259, 3931 ER, het realiseren van een coachingsruimte, OLOnr. 6833845.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Keep Them Rolling Operation Faust 2022 van 4 - 8 mei 2022, Z.336307.
Rembrandtlaan 5, het plaatsen van een container t.b.v. grond/tuinaarde, Z.336334.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.
U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
23 maart 2022:
Rumelaarseweg 36, 3931 PA, het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, nummer 035112303.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
21 maart 2022:
Stille tocht dodenherdenking, gemeente Woudenberg, 4 mei 2022, vanaf de Middenstraat – Voorstraat, waarbij tijdelijk wat wegen worden afgesloten, Z.336270.
Oranjevereniging Scherpenzeel/Keep Them Rolling, het maken van een rondrit met 100 oude legervoertuigen, 5 mei 2022, Z.336148.
Garageverkoop, B. van den Ende, Burgwal 129, 14, 15 en 16 april 2022, Z.336216.
Amersfoortse Tweedaagse, Organisatiecomité Amersfoortse Tweedaagse, 25 juni 2022, Z.335963.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

John F. Kennedylaan 19, 3931 XE, het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.336229.
Gerard Doulaan 8, 3931 LG, het vervangen van een deel glas door een dichte muur, Z.336230.
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het realiseren van vier wooneenheden, Z.336258.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Bekendmaking melding aan de Stationsweg Oost 148 Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Woudenberg hebben op 21 februari 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van de Muijnck Aannemersbedrijf. De melding heeft betrekking op de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Stationsweg Oost 148 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/715241.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking melding van een activiteit aan de Stationsweg Oost 281E in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 11 november 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Vekostar c.v. te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het controleren welke milieuregels er van toepassing zijn voor het bedrijf Vekoventilatie, gelegen aan de Stationsweg Oost 281E in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/21/709817.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.
Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Garageverkoop, B. van den Ende, Burgwal 129, 14, 15 en 16 april 2022, Z.336216.
5e Spieren aan de wandel Pinkstertocht, Spieren aan de Wandel, 5 juni 2022, Z.336236.
Stille tocht dodenherdenking, gemeente Woudenberg, 4 mei 2022, vanaf de Middenstraat – Voorstraat, waarbij tijdelijk wat wegen worden afgesloten, Z.336270.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.


Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

10 maart 2022: Tulpensingel 13, 3931 ZX, het plaatsen van een dakkapel, Z.335551.
11 maart 2022: Van Hogendorplaan 19, 3931 HN, een uitbouw aan de achtergevel en het herbouwen van een berging, Z.335684.
14 maart 2022: Nijverheidsweg 44, 3931 CX, uitbouw aan de zijkant van de woning, Z.335770.
15 maart 2022: Ekris 71, 3931 PV, het afgeven van een tijdelijke vergunning voor een schuur en terugplaatsing bijgebouw na beëindiging van de mantelzorg, Z.335593.
16 maart 2022: Maarsbergseweg 51, 3931 JG, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde, Z.335705.
16 maart 2022: Rumelaarseweg 6, 3931 PA, het legaliseren van een erfafscheiding, Z.335815.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

8 maart 2022: C. Lokhorst, Tweedehands kinderkleding beurs, Bosrand 15-17, 26 maart 2022, Z.336110.
16 maart 2022: Kermis, Stichting Haantjesdag, 30 maart – 2 april 2022, parkeerplaats John F. Kennedylaan, Z.335468.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Maarsbergseweg 26, 3931 JH, Bouw van een garage, Z.336108.
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, Plaatsen van een waterpompinstallatie, Z.336109.
Sectie G nummer 2073 (Parallelweg), het bouwen van bedrijfsruimten, het kappen van bomen en het verbreden van de bestaande in- en uitrit, Z.336113.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Oranjevereniging Scherpenzeel/Keep Them Rolling, het maken van een rondrit met 100 oude legervoertuigen, 5 mei 2022, Z.336148.
Oranjecomité Woudenberg, 26 april 2022 Koningsnacht in de kantines van de voetbal- en korfbalvereniging, 27 april 2022 Koningsdag in het centrum van Woudenberg, waarbij gedeelten van het centrum worden afgesloten, Z.336182.
Stichting Dierenambulance Woudenberg en omstreken, Open dag i.v.m. 25 jarig jubileum Dierenambulance Woudenberg, Bosrand 17-19, 4 juni 2022, Z.336162.
C. Lokhorst, Tweedehands kinderkleding beurs, Bosrand 15-17, 26 maart 2022, Z.336110.
Woudenbergse Proeverij op 9 juli 2022, Dorpsstraat (wordt afgesloten), Stichting Proef Woudenberg, Z.336183.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

 

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

Datum: 5 maart 2022

't Schilt 18, 3931 VH, het vervangen van de bestaande handelsreclame door JUMBO handelsreclame, alsmede het vervangen van de bestaande winkelwagenoverkapping door een nieuwe winkelwagenoverkapping, Z.335504.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:

Datum: 9 maart 2022 Rembrandtlaan 16, 3931 TK, het plaatsen van een deurluifel boven de voordeur, Z.335594.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

7 maart 2022: Remtest met ANWB auto, De Wartburgschool, parkeerplaats Sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, 6 en 20 april 2022, Z.336069.
8 maart 2022: Wielerevenement Classico giro Utrecht, Central Events, Woudenberg e.o., 22 mei 2022, Z.336025.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

 

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Rumelaarseweg 15, 3931 PA, het aanleggen van een vijver, Z.336054.
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, het plaatsen van een buitenunit, Z.336052.
Zegheweg 10, 3931 MR, het plaatsen van een bijgebouw, Z.336063.
Ekris 52, 3931 PX, OBM i.v.m. bouwplan voor een kippenschuur, Z336090.

Ingediende sloopmelding:

Griftdijk 28, 3931 MC, het gedeeltelijk slopen van de muur en het dak wat aansluit op het te bouwen gedeelte, Z.336062.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Wielerevenement Classico giro Utrecht, Central Events, Woudenberg e.o., 22 mei 2022, Z.336025.
Helemaal Hollands Koningsdag, Herry’s Bar, 27 april 2022, gedeelte van de Dorpsstraat tussen nummer 23 en 17 wordt afgesloten, Z.336049.
Feestavond, Sport en Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17, 23 april 2022, Z.336067.
Remtest met ANWB auto, De Wartburgschool, parkeerplaats Sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.336069.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):

28 februari 2022: Rumelaarseweg 6, 3931 PA, het legaliseren van een erfafscheiding, Z.335815.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

24 februari 2022: Ekris 28, 3931 PW, opbouw op bestaande uitbouw en slopen van schoorsteen, Z.335514.
25 februari 2022: John F. Kennedylaan 72, 3931 XL, een interne constructieve verbouwing, Z.334968.
28 februari 2022: Bosrand 15, 3931 AR, interne verbouwing van de sporthal de Camp, Z.335784.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
21 februari 2022: Care 4 Bikes Utrechtse Heuvelrugtocht, Driebergse Tourclub, Woudenberg e.o., 27 maart 2022, Z.335933.
22 februari 2022: Henschotermeergames wintereditie 2022, Stichting Run 033, Henschotermeer, 5 maart 2022, Z.335489.
25 februari 2022: Het plaatsen van spandoeken in de periode van 28 maart tot en met 2 april 2022 t.b.v. ZOA collecte, Z.335755.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Gouden Regen 44b, 3931 ZE, plaatsen dakkapel op het voordakvlak, Z.335979.
Prins Mauritslaan 21, 3931 KD, uitbreiding van woning, Z.336029.
Laan van Nieuwoord 69, 3931 DE, plaatsen carport in het voorerf, Z.336023.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Stationsweg Oost 148, 3931 EW,
Tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. aanbouw woning, Z.336010.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Henschotermeergames Wintereditie 2022, Stichting Run 033, Henschotermeer, 5 maart 2022, Z.3335489.
Opening pand, Wilbrink, Stationsweg Oost 259, 22 April 2022, Z.335974.
Care4 Bikes Utrechtse Heuvelrugtocht, Driebergse Tourclub, Woudenberg e.o., 27 maart 2022, Z.335933.
Amersfoortse Tweedaagse, Organisatiecomité Amersfoortse tweedaagse, Woudenberg e.o., 25 juni 2022, Z.335963.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding aan de Parallelweg 136 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 12 januari 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de mestopslagvoorziening van het Vleeskuiken ouderdieren bedrijf W. Bloed aan de Parallelweg 136 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/712720.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 22 februari 2022 Rembrandtlaan 38, 3931 TK, het vervangen van dakpannen, Z.335450.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
23 februari 2022: Chef Impie (I. van de Fliert),  standplaats met Street food bij Hoogvliet, Parallelweg 1, Z.335941.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Davelaar 4, 3931 PS, bouwen tuinhuis, Z.335791.
Middenstraat 20, 3931 HJ, het kappen van twee slechte bomen, Z.335895.
Laagerfseweg 77, 3931 PD, het omschakelen van een traditioneel varkensbedrijf naar een gesloten biologische varkenshouderij, Z.335891.
Griftdijk 28, 3931 MC, het vergroten van een bestaand bedrijfspand, Z.335896.
Prangelaar 40, 3931 RD, plaatsen dakkapel in het voordakvlak, Z.335920.
Willem de Zwijgerlaan 203, 3931 KR, het vernieuwen van de gevels, het verhogen van het dak inclusief het realiseren van een aanbouw en verduurzamen van de woning, Z.335940.

Ingediende sloopmelding:
Willem de Zwijgerlaan 203, 3931 KR,
het slopen van het dak, Z.335947.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
't Schilt 60, 3931 VH,
tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. fundering, Z.335913

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Melding avondvierdaagse Austerlitz, 10-13 mei 2022, Zeisterweg, Z.335882.
Vaste standplaats met streetfood bij Hoogvliet op woensdag, Chemimpie, Parallelweg 1, Z.335941.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Wij hebben op 17 januari 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen.

De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem door Duratherm Nederland B.V., op de locatie De Kolk 11 te Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/712819.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
11 februari 2022:

Zegheweg t.h.v. nr. 6, 3931 MR, het kappen van een zomereik, Z.335353.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

’t Schilt 32, 3931 VH, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.335790.
Nijverheidsweg 42, 3931 CX, het uitbreiden van de woning, waarmee de woning wordt opgesplitst in 3 woningen en de bestaande inrit verbreden, Z.335810.
Rumelaarseweg 6, 3931 PA, het legaliseren van een erfafscheiding, Z.335815.
Laagerfseweg 105, 3931 PD, het plaatsen van een verdeelstation, Z.335862.
Laan van Blotenburg 16a, 3931 SK, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning, Z.335865.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
Datum: 9 februari 2022: Laagerfseweg 92, 3931 PG, het vervangen en vergroten van de bovenbouw van de ligboxenstal en het oprichten van een open loods, Z.335253.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
28 januari 2022: Stationsweg Oost 199a, 3931 EP, het verplanten van twee monumentale leilindes, Z.335654.
1 februari 2022: Stationsweg West 48, 3931 ES, het kappen van 4 kleine bomen (zomereiken), Z.335700.
5 februari 2022: Strubbelenburg 12, 3931 PH, het vervangen van een bestaand bijgebouw, Z.334644.
 

Raadsvergadering van 24 februari 2022

Op donderdag 24-02-2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Suppletie-uitkering i.h.k.v. de bommenregeling 2022
 • Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2017 (risicoanalyse integriteit kandidaatwethouders)

De vergadering begint om 20.00 uur in de aula van de begraafplaats (Henschoterlaan 44 in Woudenberg). Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan uiterlijk 23 februari aan bij: griffie@woudenberg.nl

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Geeresteinselaan 35, 3931 JA, plaatsen tuinhuis, Z.335696.
Stationsweg West 48, 3931 ES, kappen vier kleine bomen, Z.335700.
Maarsbergseweg 51, 3931 JG, uitbouw achterzijde woning, Z.335705.
Vondellaan 26, 3931 VB, het realiseren van een aanbouw met een slaapkamer, een badkamer en een schuur, Z.335722.
Nijverheidsweg 44, 3931 CX, uitbouw aan de zijkant van de woning, Z.335770.
Ruysdaellaan 32, 3931 TR, het creëren van een parkeergelegenheid, Z.335777.
Bosrand 15, 3931 AR, verbouwing sporthal de Camp, Z.335784.

Ingediende sloopmelding:
Vondellaan 26, 3931 VB
, het slopen van een aangebouwde schuur en overkapping, Z.335727.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Autorittensportevenement Nacht van Weesp (NvW),  start 14 mei 2022 (16:00 uur) en einde op zondag 15 mei 2022 (06:00 uur) en zal door verschillende straten in Woudenberg rijden, Z.335731.

Het plaatsen van spandoeken in de periode van 28 maart tot en met 2 april 2022 t.b.v. ZOA collecte, Z.335755.
De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
29 januari 2022: Parallelweg, het plaatsen van extra lichtbakreclame aan lichtmasten, Z.335227.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
1 februari 2022: Melding, door de straten met een draaiorgel door Woudenberg, 5 maart 2022, Z.335778.
2 februari 2022: MB Support, gebruik van 4 parkeerplaatsen t.b.v. de aanleg van een CAI kabel op 24 februari 2022, Albert Cuyplaan 5, Z.335744.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.
 

Vaststelling Geluidregels Omgevingsplan Gemeente Woudenberg 2022
De gemeenteraad van Woudenberg heeft op 27 januari 2022 besloten tot vaststelling van de Geluidregels Omgevingsplan Gemeente Woudenberg 2022 en deze inwerking te laten treden op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op dat moment worden de Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Woudenberg 2012 ingetrokken. De beleidsnota is vanaf heden te raadplegen via de website www.woudenberg.nl. Indien u de stukken op een andere wijze wenst in te zien kunt u een afspraak makenvia telefoonnummer 14033.

Vaststelling actualisatie archeologische verwachtingen en archeologie beleid en beleidsadvies Ontplofbare oorlogsresten
De gemeenteraad van Woudenberg heeft op 27 januari 2022 de volgende beleidsdocumenten vastgesteld:

 • Actualisatie archeologische verwachtingen en archeologie beleid
 • Beleidsadvies Ontplofbare oorlogsresten

De actualisatie van het archeologie beleid vervangt het beleid uit 2010. De beleidsnota’s zijn vanaf heden te raadplegen via de website www.woudenberg.nl.
Indien u de stukken op een andere wijze wenst in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Bekendmakingen                               

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

De Heygraeff 3, 3931 MK, het tijdelijk plaatsen van een unit voor huisvesting van cliënten, Z.335611.
Zegheweg 4, 3931 MR (adres t.z.t. Huisstede 4), het bouwen van een vrijstaande woning met vrijstaand bijgebouw, waarbij het vrijstaand bijgebouw ten tijde van uitvoering gebruikt wordt als tijdelijke woonunit, Z.335622.
Westerwoud 13, 3931 DJ, het realiseren van een tuinkamer met berging, Z.335642
Heuvelsesteeg 32, 3931 PP, het realiseren van twee agrarische bedrijfsgebouwen, Z.335650.
Stationsweg Oost 199A, 3931 EP, verplanten van Leilindes binnen hetzelfde perceel t.h.v. Valleilaan 3, Z335654.
Van Hogendorplaan 19, 3931 HN, het uitbouwen van de achtergevel en het herbouwen van de berging, Z.335684.
Geeresteinselaan 35, 3931 JA, het plaatsen van een tuinhuis, Z.335620.
Zegheweg 8a, 3931 MR, nieuwbouw van 7 seniorenwoningen met parkeervoorziening, Z.335695.
 

Ingediende melding besluit lozen buiten inrichtingen:

Nijverheidsweg 50, 3931 CX, het tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. uitgraven van fundering woning, Z.335697.
De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.  U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
21 januari 2022: Berkenlaan 9 en 9a, 3931 ZV, het bouwen van een kerkgebouw met huisartsenpraktijk, Z.330496.
24 januari 2022: Lambalgseweg 16, 3931 PK, het plaatsen van een paardenbak/omheining/lichtmasten en het kappen bomen, Z.334373.
26 januari 2022: Nijverheidsweg 44, 3931 CX, het splitsen van opslagruimte, Z.334596.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
Datum: 20-1-2022: Amac, Kaartleesrit Woudenberg, 16 februari 2022, Z.335479.
Datum: 25-1-2022: Tijdelijk plaatsen van een verhuiswagen en een lift i.v.m. verhuizing, Nieuwe Poort, 28 April 2022, Z.335667.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.


Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 8 februari 2022
Op dinsdag 8 februari 2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. De vergadering begint om 19:30 uur in de aula van de begraafplaats (Henschoterlaan 44 in Woudenberg). Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:
 

 • Beleidsnotitie ingrepen Woningmarkt
 • Diverse verordeningen in verband met de Omgevingswet
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Suppletie-uitkering in het kader van de bommenregeling 2022
 • Begroting 2022-2026 STEV – geen zienswijze
 • Kaderbrief GGDrU 2023 – geen zienswijze
   

Bijwonen vergadering:
Deze vergadering is toegankelijk voor publiek. Wilt u de vergadering bijwonen, dan is het noodzakelijk dat u zich vóór 7 februari 2022 aanmeldt bij de griffie: griffie@woudenberg.nl, zodat wij e.e.a. in goede banen kunnen leiden.

Inspreken:
Wilt u inspreken over dit onderwerp? Meld dit dan a.u.b. vóór 7 februari 2022 bij de griffie: griffie@woudenberg.nl.

Stukken online:
De agenda(-stukken) staan op de website: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/vergaderingen.
Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Tulpensingel 13, 3931 ZX, het plaatsen van een dakkapel, Z.335551.
Laan van Nieuwoord 86, 3931 DH, plaatsen dakkapel voordakvlak, Z.335578.
Ekris 71, 3931 PV, het afgeven van een tijdelijke vergunning voor een schuur en terugplaatsing bijgebouw na beëindiging van de mantelzorg, Z.335593.
Rembrandtlaan 16, 3931 TK, het plaatsen van een deurluifel boven de voordeur, Z.335594.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
De Kolk 11, 3931 WN,
het realiseren van een individueel gesloten bodemenergiesysteem, Z.335575.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
14 januari 2022: Schaarweide 25, 3931 LZ, het plaatsen van een dakopbouw op de uitbouw, Z.334405.
17 januari 2022: Vermeerlaan 22, 3931 TW, het plaatsen van een erker, Z.334757.
18 januari 2022: Hoevelaar kavel 3, sectie G nummer 2037 (Kerkuil 5), het bouwen van een vrijstaande woning, Z.335142.
                            Laagerfseweg 19, 3931 PC, het plaatsen van een hekwerk (gedeeltelijk vervangen, gedeeltelijk nieuw), het uitbreiden van de inrit en het aanbrengen van een parkeervoorziening, Z.334463.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Voskuilerweg 36
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Voskuilerweg 36 ter inzage leggen.

Toelichting
Op het perceel rust momenteel een agrarische bestemming waar een intensieve veehouderij is toegestaan. Met de herziening van de bestemming wordt de agrarische bestemming deels gewijzigd naar een bedrijfsbestemming.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 26 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPVoskuilerweg36-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de afdeling Ruimtelijke Ordening. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 9 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 9 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Schoolstraat 9, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie B, nummers 4148, 4184, 5800, 5801 en 6039. Met het bestemmingsplan wordt de bestaande bedrijfsfunctie omgezet naar een woonfunctie ten behoeve van kleine woningen bedoeld voor verhuur. Het plan omvat onder meer de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing alsmede de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een appartementengebouw met minimaal 8 en maximaal 10 kleine wooneenheden en de daarbij behorende (parkeer-)voorzieningen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: NL.IMRO.0351.BBkschoolstr9-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.


Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Zuiderbroek 18, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie G, nummer 19, 403, 406 en 408 (allen gedeeltelijk) alsmede de gronden gelegen ten noorden van Griftdijk 29 kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie H, nummer 25, 26 en 30 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan worden de agrarische bestemmingen gedeeltelijke gewijzigd naar Wonen, Water en Natuur. In ruil voor de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing op het perceel Zuiderbroek 18, met uitzondering van de bedrijfswoning, maakt het bestemmingsplan de bouw van 2 vrijstaande woningen mogelijk. Om cultuurhistorische en landschappelijke redenen worden de twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd op de gronden ten noorden van Griftdijk 29 (toekomstig 31-33).

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: NL.IMRO.0351.BPzuid18grift-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.


Anterieure overeenkomst Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer E.J. Wanner en Woudenburcht Ontwikkeling B.V. te Woudenberg is een anterieure overeenkomst afgesloten voor de percelen Zuiderbroek 18 en Griftdijk ten noorden van 29 ten behoeve van de functiewijziging naar wonen. Het betreft het perceel Zuiderbroek 18, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie G, nummer 19, 403, 406 en 408 (allen gedeeltelijk) alsmede de gronden gelegen aan de Griftdijk ten noorden van 29 , kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie H, nummer 25, 26 en 30 (gedeeltelijk).
 

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nico Bergsteijnweg 64
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 24 december 2021 bestemmingsplan Nico Bergsteijnweg 64 gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Nico Bergsteijnweg 64, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie B, nummer 2758 en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie B, nummer 5309. Het plan voorziet in de transformatie van een bedrijfsgebouw naar 4 appartementen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Deze wijzigingen komen voort uit de ingediende zienswijzen. Met de gewijzigde vaststelling wordt de privacy van buurtbewoners beter gewaarborgd en wordt geregeld dat de woningen alleen gebruikt mogen worden indien de aanleg en het gebruik van de benodigde parkeerplaatsen geregeld is.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 26 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ kiezen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021nbergst64-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of

2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Van Gendtlaan 9, 3931 AN, verbreden inrit, Z.335433.
Stationsweg West 62, 3931 ET, verbouw/renovatie woning, Z.335432.
Rembrandtlaan 38, 3931 TK, het vervangen van dakpannen, Z.335450.
't Schilt 18, 3931 VH, het vervangen van de bestaande handelsreclame door JUMBO handelsreclame, alsmede het vervangen van de bestaande winkelwagenoverkapping door een nieuwe winkelwagenoverkapping, Z.335504.
Ekris 28, 3931 PW, opbouw op bestaande uitbouw en slopen van schoorsteen, Z.335514.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Stationsweg West 91, 3931 EL,
tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. werkzaamheden aan leidingen, Z.335508

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Kermis, Stichting Haantjesdag, 30 maart – 2 april 2022, parkeerplaats John F. Kennedylaan, Z.335468.
Haantjesdag, Stichting Haantjesdag, 11 juni 2022, Dorpsstraat en Voorstraat, Z.335472.
Kaartleesrit, Amac, 16 februari 2022, Woudenberg e.o., Z.335479.
Henschotermeergames wintereditie, Stichting Run 033, 5 maart 2022, Henschotermeer, Z.335489.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
8 januari 2022: Stationsweg West 9, 3931 EJ, het bouwen van een bijgebouw, Z.334341
11 januari 2022: Stationsweg West 112 b 3931 EV, dakopbouw op garage, Z.335012.

Geweigerde omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
7 januari 2022: Nijverheidsweg 19, 3931 CW, het kappen van een goud-iep, Z.334930.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
7 januari 2022:Verlenging van de standplaats, M. Huijgen-Korlaar, het Poortplein op zaterdag, Z.335320.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.
 

Uit de Raad | Raadsvergadering van 27-01-2022

Op donderdag 27-01-2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Vaststelling actualisatie Archeologiebeleid en beleid ontplofbare oorlogsresten
 • Delegatie, adviesrecht gemeenteraad en participatie onder de Omgevingswet
 • Geluidregels Omgevingsplan Gemeente Woudenberg
 • Vervanging Groot materieel buitendienst

De vergadering begint om 20.00 uur in de aula van de begraafplaats (Henschoterlaan 44 in Woudenberg). Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan uiterlijk 26 januari aan bij: griffie@woudenberg.nl.

 

Geen meldingen.

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Middenstraat en Voorstraat, sectie B nummer 1580, het ontwikkelen van een twee onder een kapwoning aan de Middenstraat en een woning aan de Voorstraat, Z.335329.
De Bongerd 1, 3 en 5, 3931 VM, het aanpassen en moderniseren van de kamers, uitgevoerd met eigen sanitair, Z.335341.
Zegheweg 6, 3931 MR, het kappen van een eik, Z.335353.
Henschoterlaan 12, 3931 DB, plaatsen erfafscheiding, Z.335355.
Voskuilerweg 49b, 3931 MV, plaatsen van tent over het praktijkveld voor het geven van praktijkopleidingen, Z.335356.
Hopeseweg 26a, 3931 PP, nieuwbouw bedrijfswoning, Z.335362.
Hopeseweg 26a, 3931 PP, wijziging bedrijf, Z.335361.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Datum: 23-12-2021 Dorpsstraat 13, 3931 ED, de nieuwbouw van een AH-vestiging, Z.335153.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 22 december 2021 Maarsbergseweg 22, 3931 JH, het kappen van 2 bomen, Z.334755.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
24 december 2021:
Verlenging van de standplaats, VOF. Vishandel L. de Graaf, Stationsweg West nabij nummer 3, Z.335050.
Verlenging van de standplaats, Vishandel Ebbers VOF, parkeerplaats ’t Schilt, Z.335268.

28 december 2021:
Plaatsen van driehoeksborden, ESH Media, centrum Woudenberg, Z.335352.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking
De raad van de gemeente Woudenberg heeft op 23 december 2021 samen met de Visie op de Retail een besluit genomen over aanvullende ruimtelijke kaders per deelgebied in het centrum. In dit besluit wordt beschreven op welke wijze afwijkingen van de regels vanuit het bestemmingsplan wel of niet zullen worden toegepast. Het besluit geldt dan ook als een aanvulling en soms bijstelling van de uitgangspunten van de Structuurvisie. Het besluit zal worden toegevoegd aan de Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2020. Het besluit is te raadplegen op de website van de gemeente Woudenberg www.woudenberg.nl bij de zoekterm Centrum/raadsbesluit. En kunnen op afspraak ook worden ingezien bij de balie op het gemeentehuis.
 

Verkeersbesluit
Het college van B&W heeft besloten de volgende verkeersmaatregel

In te stellen:

 1. Aanbrengen fietsstroken op de rijbaan van de Nico Bergsteijnweg, tussen de N226 en Laan 1940-1945;

Inzien en bezwaar
De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van zes weken op de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Vermeld u in het bezwaarschrift uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het betreffende besluit.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 12-01-2022
Op woensdag 12-01-2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg digitaal (aanvang 19.30 uur). De meeluisterlink staat op de website, bij de vergadering zelf. Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:
 

 • Delegatie, adviesrecht gemeenteraad en participatie onder de Omgevingswet
 • Geluidregels Omgevingsplan Gemeente Woudenberg
 • Vaststelling actualisatie Archeologiebeleid en beleid ontplofbare oorlogsresten
 • Vervanging Groot materieel buitendienst
 • Kadernota 2023 VRU – geen zienswijze

Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffie:
via de mail: griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033.

Stukken online:
De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen. Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Laagerfseweg 92, 3931 PG, het vervangen en vergroten van de bovenbouw van de ligboxenstal en het oprichten van een open loods, Z.335253.

Ingediende sloopmelding:
Moorsterweg 14, 3931 NC,
het slopen van de woning en 4 schuren, Z.335273.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
AMBC-Achterveld, melding voor het houden van 6 puzzelritten, 20 maart, 24 april, 6 juni, 11 september, 9 oktober en 13 november, door Woudenberg, Z.335202.
Verlenging van de standplaats, Vishandel Ebbers VOF, parkeerplaats ’t Schilt, Z.335268.
Gebruiken van 4 parkeervakken nabij Prins Clausstraat 3, 11 januari 2022, Z.335289.
Verlenging van de standplaats, M. Huijgen-Korlaar, het Poortplein, Z.335320.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem aan de Zegheweg 10 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 12 november 2021 een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Schimmel Techniek te Barneveld. De melding heeft betrekking op de aanleg van een individueel gesloten bodemenergiesysteem aan de Zegheweg 10 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-5357.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
Datum: 21-12-2021
Lambalgseweg 16, 3931 PK, plaatsen van een paardenbak met toebehoren, Z.334373.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 18 december 2021
Geeresteinselaan 12, 3931 JC, het plaatsen van een dakopbouw op de zijgevel van de woning, Z.334683.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.
 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 1
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 1 ter inzage leggen.

Toelichting
Het bestemmingsplan 'Hoevelaar Fase 1' is op 26 september 2019 door de gemeenteraad van Woudenberg vastgesteld. Sinds het van kracht zijn van het bestemmingsplan 'Hoevelaar fase 1' zijn enkele omissies aan het licht gekomen, die om reparatie vragen. De voorliggende herziening van het bestemmingsplan ziet op deze reparatie.  

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 28 december 2021 tot en met 22 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021hoevelrhz1-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer G. van der Schans. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 2
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Hoevelaar fase 2 ter inzage leggen.

Toelichting
Het bestemmingsplan 'Hoevelaar Fase 2' is het vervolg van het eerder vastgestelde bestemmingsplan Hoevelaar fase 1. In Hoevelaar fase 2 is ruimte voor ongeveer 275 woningen in verschillende categorieën. Ook is er ruimte voor groen, waterberging en parkeren.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 28 december 2021 tot en met 22 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021hoevelaar2-ow01.

Inspraak
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling een inspraakreactie met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer G. van der Schans. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Hoevelaar kavel 3 sectie G nummer 2037, het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een inrit, Z.335142.
Hoevelaar, sectie G nummer 2036, het bouwen van een woning in het project Hoevelaar, Z.335152.
Dorpsstraat 13, 3931 ED, de nieuwbouw van een AH-vestiging, Z.335153.
Parallelweg 136a, 3931 MT, nieuwbouw van een mestopslag/werktuigenberging, Z.335175.
Laan 1940-1945 33, 3931 CR, plaatsen 2 tijdelijke kantoorunits en 1 opslagcontainer, Z.335213.
Parallelweg, sectie G nummer 635, het uitbreiden van het aantal lichtmasten met lichtreclame, Z.335227.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Laagerfseweg 76, 3931 PG, het bouwen van een nieuwe pluimveestal en revisie, Z.335140.

Ingediende melding brandveilig gebruik:
De Nort 21, 3931 NE,
de bestaande omgevingsvergunning uitbreiden met een gebruiksmelding brandveilig gebruik, Z.335128.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
9 december 2021: Dorpsstraat 17, 3931 ED, Het plaatsen van een afvalcontainer, van 6 december 2021 tot beëindiging GGD testlocatie, in parkeervak, Z.335136.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
9-12-2021 Berkenlaan 9, 3931 ZV, het bouwen van een kerkgebouw met huisartsenpraktijk, Z.330496.
13-12-2021: Nijverheidsweg 44-46, 3931 CX, Het splitsen van opslagruimte, Z.334596.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 9-12-2021 John F. Kennedylaan 130, 3931 XM, het verbouwen van de woning en het plaatsen van tijdelijke units, Z.331989.
Datum: 10-12-2021 Hoevelaar, sectie G nummer 2049, het bouwen van 48 woningen met bergingen in het nieuwbouwplan Hoevelaar, Z.333996.
Datum: 13-12-2021 Prins Hendrikstraat 8, 3931 BA, het plaatsen van nieuwe kozijnen, Z.334692.
Datum: 13-12-2021 Sectie H nr. 65, het tijdelijk gebruik van een gedeelte van het recreatieterrein Europarcs Utrechtse Heuvelrug als opslaglocatie voor grond- en bouwmaterialen, Z.334499.
Datum: 15-12-2021 Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.335087.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:
Datum: 14-12-2021 De nieuwe Poort 2, 3931 JK, Het plaatsen van een erfafscheiding, Z.334249.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
Datum: 15-12-2021
Standplaats, VOF. Vishandel L. de Graaf, 23 december 2021, Stationsweg West nabij nummer 3, Z.335051.
Standplaats, Bloemengroothandel William Broekhof, 24 december 2021, Dorpsstraat ter hoogte van nummer 3, Z.335221.
Standplaats, Meester Poeliers, 24 december 2021, Dorpsstraat ter hoogte van nummer 3, Z.335220.
Verlenging van de standplaats op zaterdag, Fruitpaleis G. Schimmel, Poortplein, Z.335054.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Heuvelsesteeg 32, 3931 PP, het wijzigen van het agrarische bedrijf, Z.335041.
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.335087.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Verlenging van de standplaats, VOF. Vishandel L. de Graaf, Stationsweg West nabij nummer 3, Z.335050.
Standplaats, VOF. Vishandel L. de Graaf, 23 december 2021, Stationsweg West nabij nummer 3, Z.335051.
Verlenging van de standplaats, Fruitpaleis G. Schimmel, het Poortplein, Z.335054.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
2 december 2021: Koningin Emmastraat 12, 3931 EC, het bouwen van een dakkapel in het achterdakvlak, Z.334396.
7 december 2021: Tabaksland 60, 3931 RW, het plaatsen dakkapel voordakvlak, Z.334910.

Geweigerde omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
6 december 2021: Meent 2a, 3931 MD, het legaliseren van een carport aan de achterzijde van het bijgebouw en het bouwen van een veranda aan de achterzijde van het hoofdgebouw, Z.334601.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
6 december 2021: Essenlaan 30, plaatsen van container, zand en big bags, van 17 december 2021 t/m 3 januari 2022, in parkeervakken, Z.334989.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg heeft op 6 december 2021 de volgende beleidsregels vastgesteld:

 • Beleidsregels terugvordering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Woudenberg

De Beleidsregels treden  met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 maart 2020.

Raadsvergadering 23 december 2021
Op donderdag 23 december 2021 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Uitwerking denkrichtingen 3, 76 en 80 bezuinigingsdialoog
 • Verordening Sociaal Domein
 • Gewijzigde Vaststelling Bestemmingsplan Meent 9
 • Vaststellen bestemmingsplan Nico Bergsteijnweg 64
 • Tweede Herstelplan
 • Financiële Najaarsrapportage 2021
 • Belastingverordeningen 2022
 • Visie op de retail

De vergadering begint om 20.00 uur in de aula van de begraafplaats (Henschoterlaan 44 in Woudenberg).  

Bijwonen vergadering:
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan uiterlijk 22 december aan bij: griffie@woudenberg.nl

Stukken online:
De agenda(-stukken) staan op de website: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/vergaderingen.
Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.