Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022

Aantal uitgebrachte stemmen: 7.175 
Opkomstpercentage: 67,9%

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 mag u weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Op deze pagina vindt u alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen in Woudenberg.  Met uw stem heeft u invloed op de keuzes die er in de gemeente worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, beschikbare woningen, de regels over (ver)bouwen, de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning, subsidies en evenementen in het dorp. Zaken die te maken hebben met uw leven hier in Woudenberg.

Stemlokalen
De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

 • Het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 (hier kunt u alleen stemmen op 14 en 15 maart)
 • Gemeentehuis, Parklaan 1
 • Cultureel Centrum De Camp, De Bosrand 15 - 17
 • Zorgcentrum Groenewoude, Kersentuin 1 - 2
 • Multifunctioneel Centrum De Schans, Schans 31
 • Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243
 • Kerkgebouw De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139

De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen. U kunt bijvoorbeeld al op maandag 14 maart of dinsdag 15 maart stemmen.

Maatregelen op het stembureau

 • De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.
 • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
 • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
 • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
 • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
 • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
 • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood. 
 • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u stemmen. Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stembureau. 

Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart kunt u stemmen in Het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40. 

Proces-verbaal I4

Verklaring van geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en lijstnummering.

Proces-verbaal I4 (pdf, 124 KB)

OSV_3-7_publicatie_kandidatenlijsten_akkoord (pdf, 90 KB)

Het proces-verbaal van de zitting over de geldigheid van kandidatenlijsten ligt ter inzage op het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt. 

U ontvangt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen in Woudenberg als: 

 • U de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU heeft. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft  minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
 • U 18 jaar of ouder bent;
 • U in Woudenberg staat ingeschreven.

U krijgt uw stempas uiterlijk 2 maart 2022 thuisgestuurd. Daarmee kunt u in elk stemlokaal in Woudenberg stemmen. Denk eraan uw stempas mee te nemen en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) als u gaat stemmen. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Zonder stempas of identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Bent u uw stempas kwijtgeraakt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dit kan bij loket Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak via ons algemene telefoonnummer 14033.

Vindt u uw oude stempas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Iemand machtigen via de stempas

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als: 

 • u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. 
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien. 

De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier
U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Hiervoor zijn bij elke gemeente formulieren verkrijgbaar. 
Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in uw gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • U levert het formulier in vóór vrijdag 11 maart om 17.00 uur.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Aan het einde van de verkiezingsdag worden de stemmen geteld. Deze stemmen worden verdeeld over het aantal zetels van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Woudenberg telt 15 raadszetels. Dat betekent dat er 15 personen worden gekozen als raadslid. Een raadslid voor de gemeente Woudenberg moet ook daadwerkelijk  in de gemeente wonen. Na de verkiezingen benoemt de raad de wethouders die samen met de burgemeester het college vormen.

Als u wilt kijken na 21 uur op 16 maart op een stembureau, dan kunt u zich ter plekke melden bij de voorzitter van het stembureau waar u wilt kijken. Wilt u overdag op het gemeentehuis naar de andere tellingen kijken, dan kunt u zich melden bij het gemeentehuis. Iemand van de gemeente begeleidt u dan.