Hoevelaar fase 1

De bouw van woningen in de eerste fase is gestart in 2020. Inmiddels is een groot deel van de woningen opgeleverd en bewoond . Een fors deel hiervan is gerealiseerd in de sociale huur en koop. Op dit moment zijn de laatste clusters woningen in aanbouw. Deze woningen zijn allemaal verkocht. Het is de verwachting dat in de zomer van 2023 alle woningen in de eerste fase zijn opgeleverd, met uitzondering van het deelgebied naast Installatiebedrijf Hek. Dit plandeel wordt apart ontwikkeld en wat later in de verkoop gezet en gerealiseerd.

Omdat de eerste fase stap voor stap wordt gerealiseerd, wordt ook de inrichting van de openbare ruimte in delen aangelegd. Het gaat dan onder andere om de bestrating, de parkeerplaatsen, de lichtmasten en groenvoorzieningen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat de nieuwe bewoners bij het betrekken van hun woning direct al in een mooie en duurzame leefomgeving komen te wonen. Normaal lichten wij het inrichtingsplan toe tijdens een inloopavond, maar door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren was dat helaas niet mogelijk. Via onderstaande link kunt u het ontwerp inzien. De planning is om direct na de oplevering van de laatste woningen de inrichting van de openbare ruimte te voltooien zodat Hoevelaar Fase 1 eind 2023 definitief gereed is.

Ontwerp inrichting fase1 Hoevelaar (pdf, 563 KB)