Hoevelaar fase 3

Na afronding van fase 2 telt Hoevelaar ruim 500 woningen. Het resterende aantal woningen komt in fase 3. Het plan is om aansluitend op de afronding van fase 2 te kunnen starten met de realisatie van deze laatste fase. Dat betekent dat op niet al te lange termijn wordt begonnen met de eerste overleggen, voorbereidingen en uitwerkingen om dat mogelijk te maken. Op deze plaats wordt u regelmatig geïnformeerd over de actuele stand hiervan.

Komt woonverkeer van fase 3 straks door de straten van fasen 1 en 2?
Voor fase 3 wordt een ontsluiting op de parallelweg aangelegd. Ook zal fase 3 op de hoofdwegen van Hoevelaar fase 2 worden aangesloten. Hierdoor zal verkeer richting Hoevelaar fase 3 zowel gebruik kunnen maken van de ontsluitingen via Hoevelaar fase 1 en 2 en de nieuw aan te leggen ontsluitingen op de Parallelweg.