Hulp voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Woudenberg heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit worden de minimaregelingen genoemd. Per 1 januari 2023 is de inkomensgrens voor deze regelingen verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Het gaat hier om regelingen zoals o.a. de computerregeling, onderwijs- en de sport- en cultuurregeling. De verhoging van de inkomensgrens betekent o.a. dat meer inwoners met een baan recht hebben op de minimaregelingen.

We willen dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen heeft in Woudenberg. En voorkomen dat onze inwoners in een achterstandsituatie en/of een sociaal isolement terechtkomen.”, vindt wethouder Moniek van de Graaf. “Door de verhoging van de inkomensgrens krijgen meer inwoners recht op een vergoeding. Hiervan kunnen bijvoorbeeld schoolspullen, zoals een computer gekocht worden en contributie voor sport of zwemles betaald worden”, aldus de wethouder.

Wat zijn minimaregelingen?
Minimaregelingen is hulp voor inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Hieronder vallen inwoners met een bijstandsuitkering en met een laag inkomen uit werk of een andere uitkering. Per 1 januari 2023 is de inkomensgrens voor deze regelingen verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer inwoners in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

Wanneer komt men in aanmerking voor één of meer minimaregelingen?
Als bijvoorbeeld een alleenstaand iemand een inkomen heeft lager dan  €1554,35 netto per maand. Of een gehuwd iemand een inkomen lager dan € 2.220,50 netto per maand. Dan heeft hij of zij mogelijk recht op een vergoeding.

Meer informatie en aanvragen
Meer informatie en een aanvraag indienen kan via de website van de Kleine Schans, dekleineschans.nl. Er kan ook worden gebeld naar De Kleine Schans of vragen worden gesteld aan de balie.